Nie znaleziono żadnych wyników. Spróbuj wpisać inne słowo kluczowe.

Zmiana PKD 2004 na PKD 2007

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.(Dz.U. 251 poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.) Nowo tworzone podmioty powinny rejestrować swoją działalność wg. nowej klasyfikacji PKD 2007. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej GUS

Nowa PKD, stanowiąca załącznik do ww. rozporządzenia ma zastosowanie
w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także
w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.


Przeklasyfikowanie działalności podmiotów wpisanych do rejestrów przed dniem wejścia
w życie powołanego rozporządzenia będzie następować w trybie ustawowego zgłaszania zmian rodzajów działalności w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r.
Dodatkowo z dniem 1 lipca 2008 r. zostanie ogłoszona ankieta aktualizacyjna rejestru REGON, której głównym celem będzie przeklasyfikowanie wszystkich rodzajów działalności podmiotów, które tego nie uczyniły do 30 czerwca 2008 r.

Wprowadzenie w życie klasyfikacji PKD 2007 nie powoduje zmiany numeru identyfikacyjnego REGON podawanego w pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.

Obowiązujące aktualnie akty prawne, w tym w szczególności dotyczące systemu podatkowego i systemu ubezpieczeń społecznych, odwołujące się do PKD 2004
(Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727) zachowują swoją moc do czasu ich zmiany nie dłużej niż do 31 grudnia 2009 r.

W okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. nastąpi przeklasyfikowanie według PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON). Wydane zostaną nowe zaświadczenia
o numerze identyfikacyjnym REGON.

 

sprzedaż towarów

organizacja sieci dystrybucji

PKD 2004 do 31.12.2007

PKD 2007 od 01.01.2008

numer

nazwa

numer

nazwa

52.63.A

sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana

47.99.Z

pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

74.87.B

działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

74.90.Z

pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana


http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


Jakie PKWiU stosować w 2008 r.?

Nadal ma zastosowanie dotychczas obowiązująca PKWiU. W rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. nr 89, poz. 844 z późn. zm.) dokonano jedynie zmiany.

Nie dłużej niż do 31 grudnia 2008 r. do celów:
1. podatku od towarów i usług,
2. poboru akcyzy i obowiązku oznaczania znakami akcyzy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej: - stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU), stanowiącą załącznik
do rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. nr 42, poz. 264 z późn. zm.).


Niniejsza informacja nie stanowi porady, ani opinii podatkowej.
© Oriflame Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-675 przy ul. Wołoskiej 22, woj. mazowieckie, gmina Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000039173, NIP: 522-010-30-06, REGON: 002197604, kapitał zakładowy: 571 350 zł. Informujemy, że aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, nasz serwis internetowy gromadzi i zapisuje w pamięci komputerów Użytkowników pliki cookies. Aby tego uniknąć można zmodyfikować ustawienia przeglądarki, tak aby nie zapisywała ona plików cookie. Kontynuując korzystanie z naszej witryny, wyrażasz zgodę na powyższe. Politykę Prywatności Oriflame Poland znajdziesz tutaj.