Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Strona główna
  2. Dział Obsługi
  3. Numer serii: informacje

Numer serii: informacje

  1. Do czego go potrzebujemy?
  2. Kosmetyki
  3. Akcesoria
  4. Produkty Wellness


1. Do czego go potrzebujemy?

Numer serii informuje nas o tym, kiedy produkt został wyprodukowany. Jest to także informacja dla nas, gdzie i przez kogo został wyprodukowany. W przypadku reklamacji jakościowych, posługujemy się numerem serii aby dotrzeć do źródła problemu i możliwie zapobiec sprzedaży innych produktów z uszkodzonej serii. Dlatego przy składaniu reklamacji podanie numeru serii jest dla nas bardzo pomocne.


2. Kosmetyki

Numer serii składa się z 4-5 liter oraz cyfr. Przykład: LD7P1. Zwróć uwagę na to, że numer serii często znajduje się w pobliżu daty ważności produktu - nie pomyl ich przy składaniu reklamacji. Umiejscowienie numeru serii na produkcie zależy od rodzaju produktu. Na poniższych zdjęciach pokazane są miejsca, w których znajduje się numer serii na różnych produktach kosmetycznych.

Batch code

3. Akcesoria

Numer serii na produktach akcesoryjnych składa się z 4-6 liter oraz cyfr. Przykład: 401C15. Umiejscowienie numeru serii zależy od rodzaju produktu. Poniższe zdjęcia pokazują, w których miejscach znajduje się numer serii na różnych akcesoriach.

Batch code

4. Produkty Wellness

Numer serii na produktach Wellness składa się z 4-12 liter oraz cyfr. Przykłady: MA9H5 lub CM91384811Z4. Zwróć uwagę na to, by nie pomylić numeru serii z datą przydatności produktu do spożycia, który często znajduje się w pobliżu numeru serii. Umiejscowienie numeru serii zależy od rodzaju produktu. Poniższe zdjęcia pokazują, w których miejscach znajduje się numer serii na różnych produktach Wellness.

Batch code