Skip to main content Skip to main menu Skip to search
  1. Strona główna
  2. Dział Obsługi
  3. Numer serii - Akcesoria

Informacje o numerze serii

1. Do czego go potrzebujemy?

Numer serii informuje nas o tym, kiedy produkt został wyprodukowany. Jest to także informacja dla nas, gdzie i przez kogo został wyprodukowany. W przypadku reklamacji jakościowych, posługujemy się numerem serii aby dotrzeć do źródła problemu i możliwie zapobiec sprzedaży innych produktów z uszkodzonej serii. Dlatego przy składaniu reklamacji podanie numeru serii jest dla nas bardzo pomocne.


2. Jak znaleźć numer serii na akcesoriach?

Numer serii na produktach akcesoryjnych składa się z 4-6 liter oraz cyfr. Przykład: 401C15. Umiejscowienie numeru serii zależy od rodzaju produktu. Poniższe zdjęcia pokazują, w których miejscach znajduje się numer serii na różnych akcesoriach.

Batch code