Skip to main content Skip to main menu Skip to search
 1. Strona główna
 2. Olapic - zasady i warunki

Zasady i warunki #AgreeOriflame

We wszystkim, co robimy, mamy na uwadze Wasze dobro. Dlatego pragniemy, abyście przeczytali niniejsze warunki ze zrozumieniem.

Gdy w odpowiedzi na naszą prośbę prześlą nam Państwo wiadomość o treści #AgreeOriflame, oznaczać to będzie potwierdzenie, że wyrażają Państwo zgodę na następujące postanowienia:

 • Udzielają Państwo spółce Oriflame Cosmetics Global S.A., spółkom z Grupy Oriflame, zewnętrznym dostawcom usług, partnerom, agentom i cesjonariuszom („Podmioty Licencjonowane”) prawa do używania, reprodukowania, kopiowania, edytowania, modyfikowania i wyświetlania Państwa fotografii, tekstów, grafiki, materiałów audio, wideo, nazw użytkowników, przetwarzania informacji o lokalizacji oraz komentarzy („Posty”) w celach komercyjnych, całkowicie wedle ich uznania, w tym między innymi na ich stronach internetowych, stronach mediów społecznościowych prowadzonych przez Podmioty Licencjonowane, w promocyjnych wiadomościach e-mail i reklamach oraz innych przedsięwzięciach marketingowych, promocyjnych i reklamowych, a także w dowolnych mediach, bez ograniczeń czasowych i na całym świecie, bez zobowiązania do płacenia Państwu jakiegokolwiek wynagrodzenia („Udzielona Licencja”).
 • Potwierdzają Państwo, że:
  • są Państwo autorami Postów oraz posiadają Państwo wszelkie prawa do nich;
  • każda osoba pojawiająca się w Postach wyraziła na takie pojawienie się swoją zgodę, w tym zgodę na wykorzystanie Postu przez Podmioty Licencjonowane zgodnie z Udzieloną Licencją;
  • nie są Państwo niepełnoletni ani też nie jest niepełnoletni nikt, kto pojawia się w Postach;
  • Post nie narusza niczyich praw własności intelektualnej, w tym także w momencie wykorzystywania przez Podmioty Licencjonowane zgodnie z Udzieloną Licencją;
  • Post nie zawiera danych osobowych żadnej osoby;
  • wszelkie ewentualne oświadczenia oraz opinie zawarte w Poście są zgodne z Państwa prawdziwymi i szczerymi poglądami, i nie otrzymali Państwo zapłaty za opublikowanie tych oświadczeń lub opinii;
  • Post nie zawiera żadnych materiałów obraźliwych, zniesławiających ani niezgodnych z prawem;
  • Podmioty Licencjonowane mają prawo, ale nie są zobowiązane, do wykorzystania Państwa nazwy użytkownika (oraz Państwa fotografii, wizerunku, podobizny, informacji o lokalizacji lub innych informacji umożliwiających identyfikację, o ile zostały zamieszczone w Poście) w związku z dozwolonym wykorzystaniem na podstawie Udzielonej Licencji;
  • Podmioty Licencjonowane mogą zmieniać lub edytować Państwa Post albo podjąć decyzję o niewykorzystywaniu go;
  • zgadzają się Państwo, aby zwolnić Podmioty Licencjonowane z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń i żądań wysuniętych przeciwko nim oraz spoczywających na nich zobowiązań w związku z dozwolonym wykorzystaniem Postów na podstawie Udzielonej Licencji;
  • potwierdzają Państwo, że przeczytali Państwo ze zrozumieniem Politykę Prywatności Oriflame, która wyjaśnia, jakie dane gromadzimy, dlaczego to robimy oraz jak je wykorzystujemy; oraz
  • przyjmują Państwo do wiadomości, że w kwestii Postów Oriflame korzysta z usług Olapic, oraz potwierdzają Państwo, że przeczytali Państwo warunki użytkowania i politykę prywatności Olapic, z którymi to dokumentami można się zapoznać tu: olapic.com/tos