PROSIMY O STARANNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI LICENCJI

KUPUJĄC LUB POBIERAJĄC APLIKACJĘ ZGADZACIE SIĘ PAŃSTWO NA NINIEJSZE WARUNKI. JEŻELI NIE WYRAŻACIE PAŃSTWO ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI PROSIMY NIE KUPOWAĆ ANI POBIERAĆ APLIKACJI.

Kim jesteśmy i co wynika z niniejszej umowy

Oriflame Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22, udziela Państwu licencji na używanie:

 1. Państwa prywatność

  Przetwarzamy państwa dane osobowe zgodnie z poniżej podanymi zasadami.

  • 1.1.Informacje, które możemy od Państwa pobierać
   Możemy gromadzić i przetwarzać następujące, dotyczące Państwa dane:
  • 1.2.Informacje przekazywane przez Państwa. Są to informacje Państwa dotyczące i podawane nam przez Państwa w trakcie wypełniania formularzy na Stronie Internetowej Aplikacji oraz Stronach Usługowych (łącznie zwanych Naszymi Stronami) lub podczas wymiany korespondencji z nami (na przykład poprzez e-mail lub chat). Zawierają one informacje przez Państwa dostarczane podczas rejestracji na Stronie Aplikacji, pobierania lub rejestrowania Aplikacji, dokonywania subskrypcji którejkolwiek z naszych Usług, poszukiwania Aplikacji lub Usługi, dokonywania zakupu z wykorzystaniem Aplikacji, wymiany danych poprzez funkcje mediów społecznościowych Aplikacji oraz podczas zgłaszania problemów z Aplikacją, naszymi Usługami bądź którąkolwiek z Naszych Stron. Jeżeli skontaktujecie się Państwo z nami, zachowamy zapis tej korespondencji. Informacje przekazywane przez Państwa mogą zawierać:

   imię i nazwisko;

   data urodzenia;

   adres;

   adres e-mail;

   państwa podpis:

   numer telefonu stacjonarnego i komórkowego;

   unikalny numer identyfikacyjny konsultanta

   numery telefonu Urządzenia;

   wiek;

   nazwa użytkownika;

   hasło i inne informacje uwierzytelniające;

   opis osobisty i zdjęcie;

   Rachunek bankowy [INNY DOSTAWCA USŁUG PŁATNICZYCH];

   Prosimy o zwrócenie uwagi, iż w przypadku niepodania nam przez Państwa powyższych danych, w pewnych sytuacjach nie będziemy w stanie dostarczyć Państwu zamówionej usługi.

  • 1.3.Informacje, które o Państwu gromadzimy. Przechowujemy historię państwa zakupów, państwa poziom w strukturze sieci konsultantów, państwa wydajność, osoby przez państwa zrekrutowane itp.
   • 1.3.1.W odniesieniu do każdej państwa wizyty na naszej stronie, możemy automatycznie gromadzić następujące informacje:
   • 1.3.2.informacje techniczne, włączając w to adres Protokołu Internetowego (IP) użyty do połączenia państwa komputera z Internetem, informacje dotyczące logowania, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma;
   • 1.3.3.informacje dotyczące państwa wizyty na naszej stronie, włączając w to pełen przebieg sekwencji jednolitych lokalizatorów zasobów (URL) na, przez i z naszej strony (łącznie z datą i godziną); produkty oglądane i poszukiwane przez Państwa; czasy reakcji strony, błędy pobierania, długość odwiedzin na pewnych stronach, informacje o interakcjach ze stroną (takie jak przewijanie strony, kliknięcia, ruchy kursora myszki) oraz sposoby opuszczania strony i wszelkie numery telefonów, z których następuje łączenie z naszym numerem działu obsługi klienta.
   • 1.3.4.Nasza strona umieszcza również ciasteczka na państwa urządzeniu końcowym (więcej informacji na ten temat dostępne jest w punkcie 9).
  • 1.4.Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł. Możemy uzyskiwać informacje o Państwu, jeśli korzystacie Państwo z innych witryn, które obsługujemy lub z innych usług, które świadczymy. Współpracujemy również ściśle z podmiotami zewnętrznymi (w tym na przykład partnerami biznesowymi, podwykonawcami usług technicznych, usług płatniczych i dostawczych, sieciami reklamowymi, dostawcami usług analitycznych, biurami świadczącymi usługi poszukiwania informacji, agencjami informacji kredytowych) i możemy otrzymywać od nich informacje na Państwa temat. Możemy również otrzymywać informacje na Państwa temat od innych członków sieci konsultantów (na przykład państwa sponsora).
  • 1.5.Wykorzystanie informacji
   Przechowywane informacje na Państwa temat wykorzystujemy w następujący sposób:
   • 1.5.1.W celu wywiązania się z naszych zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy nami a Państwem oraz dostarczania informacji, produktów i usług, które Państwo u nas zamówili, w tym rozstrzygania wszelkich sporów, pobierania opłat i rozwiązywania problemów;
   • 1.5.2.W celu zapewnienia Państwu praw, korzyści i uprawnień oraz spełnienia innych warunków, które mają zastosowanie w ramach jakiegokolwiek stosunku umownego między Państwem a nami;
   • 1.5.3.W celu zapewnienia zgodności z innymi przepisami mającymi zastosowanie do współpracy z Państwem, takimi jak prawo podatkowe, przepisy o zabezpieczeniu socjalnym, wymogi sprawozdawczości statystycznej itp.;
   • 1.5.4.W celu nadzorowania oraz zapewnienia przestrzegania przez Państwa naszych zasad i reguł;
   • 1.5.5.W celu dostarczania Państwu informacji o produktach lub usługach, które w naszym odczuciu mogą Państwa zainteresować. Będziemy docierać do Państwa, jedynie drogą elektroniczną (mailowo lub przez SMS), z informacjami na temat produktów lub usług podobnych do tych, które były już przedmiotem sprzedaży bądź negocjacji dotyczących sprzedaży na Państwa rzecz. Więcej informacji znajduje się w punkcie 6 poniżej;
   • 1.5.6.W celu poinformowania Państwa o zmianach w naszych usługach;
   • 1.5.7.W celu zapewnienia, iż zawartość naszej strony jest prezentowana w sposób najbardziej skuteczny dla Państwa i państwa komputera;
   • 1.5.8.W celu zapewnienia najbardziej skutecznego zarządzania przez nas siecią naszych konsultantów, ale również przez innych członków naszej sieci konsultantów (przede wszystkim przez państwa sponsora);
   • 1.5.9.W celu administrowania naszą stroną dla potrzeb wewnętrznych, w tym dla rozwiązywania problemów, oraz w celach analizy danych, testowania, poszukiwania informacji, celach statystycznych i badawczych;
   • 1.5.10.W celu udoskonalania naszej strony, tak aby zapewniała, iż jej zawartość jest prezentowana w sposób najbardziej skuteczny dla Państw i państwa komputera;
   • 1.5.11.W celu zapewnienia Państwu możliwości korzystania z interaktywnych właściwości naszych usług, w czasie kiedy Państwo sobie tego zażyczycie;
   • 1.5.12.W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony;
   • 1.5.13.W celu pomiaru oraz analizy efektywności prezentowanych Państwu oraz innym odbiorcom treści reklamowych, tak aby prezentowane reklamy były dla Państwa istotne, co obejmuje badania efektywności oraz satysfakcji klientów i inne podobne analizy; oraz
   • 1.5.14.W celu reagowania na prośby i prawne żądania regulatorów i innych władz.
  • 1.6.Ujawnianie informacji dotyczących Państwa
   • 1.6.1.Nie sprzedajemy, wynajmujemy czy handlujemy Państwa danymi osobowymi.
   • 1.6.2.Możemy udostępniać państwa dane osobowe lub zezwalać na ich przetwarzanie przez firmy, które są członkami naszej grupy (spółka matka i jej spółki zależne) w celu wspierania nas w wykonywaniu czynności wymienionych w punkcie 2 powyżej (Wykorzystanie informacji).
   • 1.6.3.Możemy udostępnić państwa informacje lub zezwolić na ich przetwarzanie, w ściśle zdefiniowanym zakresie i celu, wybranym podmiotom zewnętrznym, takim jak:
   • 1.6.4.Nasi partnerzy biznesowi: dostawcy i podwykonawcy, w ramach wykonania jakichkolwiek umów, które z nimi zawieramy. W ich skład wchodzą, między innymi,: przewoźnicy, firmy windykacyjne, banki, firmy faktoringowe, dostawcy usług logistycznych (takich jak usługi kompletowania wysyłek), dostawcy usług obsługi klientów itp.
   • 1.6.5.Inni członkowie naszej sieci konsultantów (przede wszystkim państwa sponsor w naszej sieci oraz podlegli Państwu konsultanci) w celu zapewnienia najbardziej skutecznego zarządzania naszą siecią konsultantów. Jeżeli nie życzycie sobie Państwo, abyśmy, dla celów wspomnianych powyżej, przekazywali państwa dane osobowe innym konsultantom z sieci konsultantów, prosimy o dokonanie zmian w państwa profilu po zalogowaniu do „moje strony” (my pages) lub mailowe skontaktowanie się z obsługą klienta pod adresem: privacy@oriflame.com.
   • 1.6.6.Klienci VIP, którzy nie zostali przez Państwa pozyskani, lecz zostali do Państwa przypisani przez Oriflame w momencie ich rejestracji jako Klienta VIP, w celu umożliwienia Klientowi VIP kontaktu z Państwem i uzyskania więcej informacji o produktach i usługach Oriflame.
   • 1.6.7.Sieci lub firmy reklamowe, które potrzebują danych w celu doboru i prezentacji Państwu oraz innym osobom reklam istotnych dla Państwa.Możemy również wykorzystywać zbiorcze informacje, aby pomóc reklamodawcom w dotarciu do odbiorców, do których zamierzają skierować przekaz (na przykład do nowych wspólnych konsultantów z określonego obszaru).
   • 1.6.8.Firmy analityczne i operatorzy wyszukiwarek, którzy pomagają nam w ulepszaniu i optymalizacji naszej witryny.
   • 1.6.9.Biura informacji kredytowej, w celu oceny Państwa zdolności kredytowej, w przypadkach gdy jest to naszym warunkiem zawarcia z Państwem umowy.
   • 1.6.10.Dostawcy rozwiązań technicznych umożliwiających nam przesyłanie Państwu wiadomości (włączając wiadomości marketingowe oraz ankiety satysfakcji klienta, w przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie takich informacji) np. dostawcy rozwiązań w zakresie masowego mailingu oraz masowych wiadomości tekstowych.
   • 1.6.11.Możemy również udostępniać państwa dane osobowe osobom trzecim:
   • 1.6.12.W przypadku, gdy zbywamy, nabywamy lub w inny sposób przenosimy własność jakiegokolwiek przedsiębiorstwa lub aktywa, w takiej sytuacji możemy udostępnić państwa dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy, nabywcy lub osobie przejmującej dane przedsiębiorstwo lub aktywo.
   • 1.6.13.W przypadku, gdy nasza firma lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną nabyte przez osobę trzecią, w takiej sytuacji posiadane przez nią dane osobowe jej klientów będą stanowiły jedno z aktywów podlegających nabyciu.
   • 1.6.14.W przypadku, gdy ciąży na nas obowiązek udostępnienia lub przekazania państwa danych osobowych w celu wywiązania się z jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania zasad naszej polityki i/lub warunków korzystania i/lub innych, mających zastosowanie umów; lub w celu ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa naszych klientów bądź innych osób. Powyższe obejmuje wymianę informacji z innymi firmami i organizacjami, dla celów ochrony przed oszustwami i redukcji ryzyka kredytowego.
   • 1.6.15.W celu dowiedzenia się więcej o tym, w jaki sposób udostępniamy informacje, które gromadzimy, prosimy kliknąć tutaj.
  • 1.7.Jak i gdzie przechowujemy Państwa dane osobowe
   • 1.7.1.Dane, które gromadzimy na Państwa temat mogą być przekazane do i przechowywane w lokalizacji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Dane mogą być przetwarzane przez personel działający poza EOG, który pracuje dla nas lub dla jednego z naszych dostawców. Taki personel może być zaangażowany w, między innymi, realizację państwa zlecenia, procesowanie danych dotyczących państwa płatności, procesowanie państwa uprawnień wynikających z Planu Motywacyjnego oraz dostarczanie usług wsparcia.
   • 1.7.2.Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, iż państwa dane są bezpiecznie przechowywane, w zgodzie z niniejszą Polityką Prywatności i mającymi zastosowanie przepisami prawa.
   • 1.7.3.W celu dowiedzenia się więcej o przekazywaniu przez nas państwa danych poza EOG, prosimy kliknąć tutaj.
  • 1.8.DOŁOŻENIE NALEŻYTEJ STARANNOŚCI
   • 1.8.1.W przypadku, gdy otrzymaliście (lub wybraliście) Państwo hasło umożliwiające dostęp do pewnych części naszej witryny (państwa „Konto”), jesteście Państwo odpowiedzialni za przechowywanie tego hasła w tajemnicy. Prosimy o nieujawnianie tego hasła nikomu. Jeżeli ujawnicie Państwo wasze hasło innym osobom, będziecie Państwo odpowiedzialni za wszelkie działania wykonane na Koncie w państwa imieniu. Jeżeli utracicie Państwo kontrolę nad waszym hasłem, możecie utracić znaczącą część kontroli nad waszymi danymi osobowymi oraz narazić się na wiążące skutki prawne działań podjętych w waszym imieniu. Dlatego też, jeżeli państwa hasło, z jakiegokolwiek powodu, przestało być bezpieczne, powinniście Państwo niezwłocznie nas o tym poinformować, korzystając z informacji zawartych w punkcie 11, oraz dokonać zmiany hasła. Nie prosimy o podawanie nam państwa hasła, z wyjątkiem w trakcie procesu logowania. Nasi pracownicy podlegają dodatkowym wymogom w zakresie ochrony danych osobowych.
   • 1.8.2.Niestety, przekazywanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest w pełni bezpieczne. Mimo, iż dołożymy wszelkich starań dla ochrony państwa danych osobowych, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa państwa danych przesyłanych do naszej witryny; każda transmisja odbywa się na państwa własne ryzyko. Po otrzymaniu państwa informacji użyjemy ścisłych procedur i zabezpieczeń, aby próbować zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
  • 1.9.Komunikacja marketingowa
   • 1.9.1.Od czasu do czasu będziemy chcieli przesyłać Państwu, mailowo i/lub SMSem, informacje o naszych produktach i usługach, które mogą być dla Państwa interesujące (włączając, na przykład, newslettery i materiały promocyjne).
   • 1.9.2.Zrobimy to, jedynie jeżeli wyrazili Państwo swoją zgodę [wstawić odpowiedni czas np. w momencie rejestracji lub innym, późniejszym czasie poprzez odznaczenie odpowiedniego pola na państwa Koncie]. Jeśli zmienicie Państwo zdanie i nie chcecie, abyśmy używali państwa danych w ten sposób, prosimy o odznaczenie odpowiedniego pola na państwa Koncie oraz o mailowe skontaktowanie się z obsługą klienta, pod adresem: privacy@oriflame.com; lub kontakt z naszą telefoniczną linią wsparcia pod numerem privacy@oriflame.com;
  • 1.10.Państwa prawa
   • 1.10.1.Komunikacja marketingowa Zgodnie z punktem 6, macie Państwo prawo poprosić nas, abyśmy nie przetwarzali państwa danych osobowych w celach marketingowych.
   • 1.10.2.Dostęp do informacji, korekta i usuwanie danych. Macie Państwo prawo dostępu do przechowywanych informacji na państwa temat (włączając państwa dane osobowe) oraz do żądania ich korekty bądź usunięcia lub otrzymania kopii państwa danych osobowych w przenośnym formacie. Możecie Państwo zobaczyć, przeglądać oraz zmieniać większość państwa danych osobowych po zalogowaniu się na państwa Konto. Alternatywnie, na podstawie państwa żądania przesłanego [dane kontaktowe Obsługi Klienta Oriflame - adres e-mail, strona internetowa, inne mające zastosowanie], dokonamy zmian w danych osobowych, w państwa imieniu. Ponadto, na podstawie państwa żądania przesłanego [dane kontaktowe Obsługi Klienta Oriflame - adres e-mail, strona internetowa, inne mające zastosowanie], dokonamy zamknięcia państwa Konta, tak szybko jak to możliwe, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Możemy zażądać dodatkowych informacji od Państwa, w celu weryfikacji, iż faktycznie jesteście Państwo posiadaczami Konta.
  • 1.11.Przetrzymywanie danych. Będziemy przetrzymywać państwa dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla administrowania relacjami z Państwem. W przypadku zakończenia przez Państwa relacji z Oriflame, będziemy przetrzymywać dane osobowe w celu pozostawania w zgodzie z wymogami prawnymi, przeciwdziałania oszustwom, pobrania jakichkolwiek należnych opłat, rozstrzygania sporów, rozwiązywania problemów, pomocy w jakichkolwiek dochodzeniach oraz przygotowywania raportów z działalności, przez rozsądny okres czasu, po upłynięciu którego podejmiemy kroki w celu usunięcia, anonimizacji lub bezpiecznej archiwizacji państwa danych osobowych.
  • 1.12.Zmiany w Polityce Prywatności

   Jakiekolwiek zmiany, których możemy dokonać w naszej Polityce Prywatności w przyszłości, będą publikowane na naszej stronie i, w stosownych przypadkach, komunikowane Państwu mailowo lub w inny sposób. Zmiany będą również dostępne w naszej siedzibie. Będą one obowiązywać od dnia publikacji.

  • 1.13.Kontakt i reklamacje
   • 1.13.1.Pytania, komentarze i prośby związane z Polityką Prywatności będą mile widziane i powinny być kierowane do naszego działu obsługi klienta lub na dedykowany adres mailowy: privacy@oriflame.com.
   • 1.13.2.Jeżeli uważacie Państwo, iż nie przestrzegamy niniejszej Polityki Prywatności, możecie napisać do nas na powyższy adres lub skontaktować się z obsługą klienta na privacy@oriflame.com. Prosimy o jak najbardziej szczegółowe opisanie w jaki sposób, w państwa mniemaniu, niniejsza Polityka Prywatności nie jest przestrzegana. Bezzwłocznie zbadamy państwa skargę.
   • 1.13.3.Prosimy zwrócić uwagę, iż transmisje internetowe nigdy nie są zupełnie prywatne czy bezpieczne i dowolne wiadomości czy informacje przesyłane przez Państwa przy użyciu Aplikacji mogą być przeczytane czy przechwycone przez inne osoby, nawet jeżeli transmisja opatrzona była komunikatem o jej szyfrowaniu.
  • 16.5.będą zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi kontroli i eksportu technologii, które mają zastosowanie do technologii wykorzystywanej lub obsługiwanej przez Aplikację lub dowolną Usługę.
 2. Warunki sklepu itunes mogą również obowiązywać

  Sposoby korzystania z Aplikacji i Dokumentacji mogą być również kontrolowane z punktu widzenia reguł i zasad sklepu Apple iTunes (https://www.apple.com/legal/) i w przypadkach, w których występują różnice między niniejszymi zasadami a zasadami sklepu Apple iTunes, obowiązują reguły i zasady sklepu Apple iTunes.

 3. Warunki sklepu google play mogą również obowiązywać

  Sposoby korzystania z Aplikacji i Dokumentacji mogą być również kontrolowane z punktu widzenia reguł i zasad sklepu Google Play (https://play.google.com/intl/en-us_us/about/play-terms.html) i w przypadkach, w których występują różnice między niniejszymi zasadami a zasadami sklepu Google Play, obowiązują reguły i zasady Google Play.

 4. Wymagania systemowe

  Ta aplikacja wymaga systemu operacyjnego Android 4.0 (oraz nowsze) lub iOS 9.0 (oraz nowsze)

 5. Wsparcie aplikacji oraz sposoby powiadamiania o problemach.
  • 5.1.Wsparcie. Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o Aplikacji lub Usłudze bądź macie jakiekolwiek problemy z ich użytkowaniem, prosimy o zapoznanie się z naszymi zasobami wsparcia na https://oriflame.com.
  • 5.2.Kontakt z nami (łącznie ze zgłaszaniem reklamacji). Jeśli uważacie Państwo, że Aplikacja lub Usługi są błędne lub błędnie opisane lub chcecie Państwo skontaktować się z nami z jakiegokolwiek innego powodu, prosimy o wysłanie e-maila do naszego zespołu obsługi klienta na adres: marcus.fogel@oriflame.com.
  • 5.3.Jak będziemy się z Państwem komunikować. Jeżeli będziemy musieli się z Państwem skontaktować, zrobimy to mailowo, SMSem lub poprzez przedpłaconą przesyłkę pocztową, używając danych kontaktowych przekazanym nam przez Państwa.
 6. Jak można korzystać z Aplikacji, na ilu osobnych urządzeniach.
  • 6.1.W zamian za wyrażenie zgody na stosowanie niniejszych zasad możecie Państwo:
  • 6.2.pobierać lub przesyłać strumieniowo kopię Aplikacji na urządzenie mobilne i przeglądać, wykorzystywać i wyświetlać Aplikację i Usługę na takich urządzeniach wyłącznie do celów osobistych.
  • 6.3.korzystać z każdej Dokumentacji w celu wsparcia państwa dozwolonego użytkowania Aplikacji lub Usługi.
  • 6.4.otrzymywać i używać dowolnego bezpłatnego kodu dodatkowego oprogramowania lub aktualizacji Aplikacji zawierającej "łatki" i poprawki błędów, jakie możemy Państwu zapewnić.
 7. By zaakceptować niniejsze warunki i nabyć aplikację, musicie Państwo mieć co najmniej 18 lat.
 8. Nie wolno Państwu przekazywać Aplikacji osobie trzeciej.
 9. Udostępnimy Państwu prawo do osobistego użytkowania Aplikacji i Usługi, zgodnie z powyższymi warunkami. Pomimo, iż zgodnie z powyższymi warunkami możecie Państwo posiadać prawa do udostępniania, nie możecie Państwo przekazywać Aplikacji lub Usługi innym osobom, ani w zamian za wynagrodzenie pieniężne, jakiekolwiek inne ani za darmo. Jeżeli sprzedacie lub podarujecie Państwo komuś urządzenie, na którym jest zainstalowana Aplikacja, musicie Państwo usunąć Aplikację z urządzenia przed jego przekazaniem nowemu właścicielowi.
 10. Zmiany w niniejszych warunkach
  • 10.1.Możemy być zobowiązani do zmiany niniejszych warunków w celu dostosowania ich do zmian w przepisach prawa lub do najlepszych praktyk lub, aby objąć nimi dodatkowe właściwości, które wprowadzimy.
  • 10.2.Poinformujemy Państwa o wszelkich zmianach wysyłając SMS ze szczegółami zmian lub przekazując informacje o zmianie podczas kolejnego uruchomienia Aplikacji.
  • 10.3.Jeżeli nie będziecie Państwo akceptować zmian, o których poinformujemy, nie będziecie Państwo mieli prawa do dalszego użytkowania Aplikacji i Usługi.
 11. Uaktualnienia Aplikacji oraz zmiany w Usługach
  • 11.1.Od czasu do czasu będziemy dokonywać automatycznych uaktualnień Aplikacji oraz zmieniać Usługę, w celu poprawy ich wydajności oraz funkcjonalności, dostosowania do zmian systemu operacyjnego lub reagowania na kwestie związane z bezpieczeństwem. Alternatywnie, możemy poprosić Państwa o uaktualnienie Aplikacji z powyższych powodów.
  • 11.2.Jeżeli zdecydujecie Państwo o nieinstalowaniu takich uaktualnień bądź wybierzecie opcję automatycznych uaktualnień, możecie nie być w stanie kontynuować korzystania z Aplikacji lub Usługi.
  • 11.3.Aplikacja będzie zawsze współpracować z bieżącą lub poprzednią wersją systemu operacyjnego (który może od czasu do czasu podlegać aktualizacjom) i będzie zgodna z opisem dostarczonym Państwu przy zakupie.
 12. Jeżeli ktoś inny jest właścicielem telefonu lub urządzenia, z którego Państwo korzystacie

  Jeżeli pobierzecie bądź prześlecie strumieniowo Aplikację na telefon lub inne urządzenie, które nie należy do Państwa, musicie Państwo posiadać zgodę właściciela na takie działanie. Jesteście Państwo odpowiedzialni za przestrzeganie niniejszych warunków, bez względu na to, czy jesteście właścicielem telefonu lub innego urządzenia czy nie.

 13. Możemy gromadzić dane techniczne o państwa urządzeniu

  Używając Aplikacji czy którejkolwiek Usługi wyrażacie Państwo zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez nas danych technicznych urządzeń, na których korzystacie z Aplikacji, powiązanego oprogramowania, sprzętu czy urządzeń peryferyjnych w celu poprawy naszych produktów oraz dostarczania Państwu jakichkolwiek Usług.

 14. Możemy gromadzić dane lokalizacyjne (ale Państwo możecie wyłączyć usługi lokalizacyjne)
  • 14.1.1.Niektóre Usługi mogą wykorzystywać dane lokalizacyjne wysyłane z państwa urządzeń. Możecie Państwo wyłączyć tę funkcję w każdym momencie wyłączając ustawienia usług lokalizacji dla Aplikacji na państwa urządzeniu. Jeżeli korzystacie Państwo z tych Usług, wyrażacie Państwo zgodę na dokonywanie przez nas, naszych afiliantów i licencjobiorców, transmisji, gromadzenia, przetrzymywania, zachowywania, procesowania i użytkowania państwa danych lokalizacyjnych oraz na przesyłanie zapytań w celu dostarczania i ulepszania produktów i usług opartych na lokalizacji i informacji o ruchu drogowym.
  • 14.1.2.Możecie Państwo powstrzymać nas od gromadzenia takich danych w każdym momencie, poprzez wyłączenie ustawień usług lokalizacyjnych na państwa urządzeniu.
 15. Nie ponosimy odpowiedzialności za inne strony internetowe, z którymi się Państwo łączycie
  • 15.1.Aplikacja oraz jakakolwiek Usługa mogą zawierać linki do innych, niezależnych stron internetowych, które nie są dostarczane przez nas. Takie niezależne strony są poza naszą kontrolą i nie ponosimy za nie odpowiedzialności, nie weryfikowaliśmy i nie zatwierdzaliśmy ich zawartości czy polityk prywatności (jeżeli istnieją).
  • 15.2.Będziecie Państwo musieli dokonać własnej, niezależnej oceny, czy będziecie korzystać z takich niezależnych stron internetowych, łącznie z oceną czy dokonywać zakupów oferowanych na nich produktów lub usług.
 16. Ograniczenia licencyjne

  Wyrażają Państwo zgodę, iż nie będą Państwo:

  • 16.1.z wyjątkiem w trakcie dozwolonego udostępniania, wynajmować, udzielać dalszych licencji, wypożyczać, dostarczać lub w jakikolwiek inny sposób udostępniać Aplikację lub Usługi w jakiejkolwiek formie, w całości lub części, jakiejkolwiek osobie bez naszej uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie;
  • 16.2.kopiować Aplikacji, Dokumentacji lub Usług, z wyjątkiem sytuacji normalnego używania Aplikacji bądź kiedy jest to niezbędne dla celów sporządzenia kopii zapasowych czy bezpieczeństwa operacyjnego;
  • 16.3.dokonywać tłumaczeń, łączenia, adaptacji, korekty, zmian lub modyfikacji całości lub którejkolwiek części Aplikacji, Dokumentacji lub Usług, ani dopuszczać do połączenia Aplikacji lub Usługi bądź ich części z jakimkolwiek innym programem czy włączenia Aplikacji lub Usługi bądź ich części do innego programu, z wyłączeniem sytuacji, gdy jest to niezbędne dla użytkowania Aplikacji lub Usług na urządzeniach, zgodnie z niniejszymi warunkami;
  • 16.4.nie rozrupowywać, dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego ani tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o całość lub dowolną część Aplikacji lub Usług ani próbować wykonać takie działania, chyba że w zakresie, w jakim nie można zabronić takich działań, ponieważ są one niezbędne do dekompilacji Aplikacji w celu uzyskania informacji niezbędnych do stworzenia niezależnego programu, który może być obsługiwany za pomocą Aplikacji lub innego programu (Dozwolony Cel) oraz pod warunkiem, że informacje uzyskane przez użytkownika podczas takich działań:
   • 16.4.1.nie będą, bez uprzedniej zgody Licencjodawcy wyrażonej na piśmie, ujawnione lub komunikowane jakiejkolwiek osobie trzeciej, na rzecz której takie ujawnienie czy komunikowanie nie jest niezbędne dla osiągnięcia Dozwolonego Celu; oraz
   • 16.4.2.nie będą wykorzystane do stworzenia jakiegokolwiek oprogramowania, które byłoby istotnie podobne w swoim charakterze do Aplikacji;
   • 16.4.3.będą chronione; oraz
   • 16.4.4.będą używane jedynie dla osiągnięcia Dozwolonego Celu;
 17. Dozwolone ograniczenia korzystania

  Zabronione jest:

  • 17.1.użytkowanie Aplikacji lub dowolnej Usługi w sposób niezgodny z prawem, dla jakichkolwiek nielegalnych celów lub w jakikolwiek sposób niezgodny z niniejszymi warunkami, lub działanie w sposób złośliwy lub prowadzący do oszustwa, na przykład, włamywanie się do Aplikacji lub dowolnej Usługi lub dowolnego systemu operacyjnego,umieszczanie w nich złośliwych kodów, takich jak wirusy lub szkodliwe dane;
  • 17.2.naruszanie naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej osób trzecich w związku z korzystaniem przez Państwa z Aplikacji lb dowolnej Usługi, w tym poprzez przesłanie jakiegokolwiek materiału (w zakresie, w jakim takie użycie nie jest licencjonowane przez niniejsze warunki);
  • 17.3.rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów, które są zniesławiające, obraźliwe lub w inny sposób budzące zastrzeżenia w związku z korzystaniem przez Państwa z Aplikacji lub dowolnej Usługi;
  • 17.4.korzystanie z Aplikacji lub dowolnej Usługi w sposób, który mógłby uszkodzić, unieszkodliwić, przeciążyć, upośledzić lub narazić na szwank nasze systemy lub bezpieczeństwo lub przeszkadzać innym użytkownikom; oraz
  • 17.5.gromadzenie lub zbieranie wszelkich informacji lub danych z dowolnej Usługi lub naszych systemów lub podejmowanie prób rozszyfrowania jakichkolwiek transmisji do lub z serwerów, na których działa dowolna Usługa.
 18. Prawa własności intelektualnej
  • 18.1.Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Aplikacją, Dokumentacją i Usługą należą na całym świecie do nas i prawa te są na Państwa rzecz licencjonowane (nie zbywane). Nie posiadacie Państwo żadnych praw własności intelektualnej w czy do Aplikacji, Dokumentacji czy Usługi, innych niż prawo do ich użytkowania zgodnie z niniejszymi warunkami.
 19. Nasza odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Państwa
  • 19.1.Jeśli nie zastosujemy się do niniejszych warunków, ponosimy odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez Państwa, które są możliwym do przewidzenia skutkiem łamania niniejszych warunków lub niedopełnienia należytej staranności i fachowości, ale nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody nie do przewidzenia. Strata lub szkoda jest do przewidzenia, jeżeli jest oczywiste, że się wydarzy lub jeśli w chwili przyjęcia tych warunków zarówno my jak i Państwo wiedzieliśmy, że może się wydarzyć.
  • 19.2.Nie wyłączamy czy ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec Państwa w jakikolwiek sposób, który byłby niezgodny z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie lub zaniedbanie naszych pracowników, agentów lub podwykonawców lub za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd.
  • 19.3.Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, których mogliście Państwo uniknąć, stosując się do naszej porady dotyczącej zastosowania bezpłatnej aktualizacji lub za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem naszych instrukcji instalacji lub minimalnych wymagań systemowych.
  • 19.4.Nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikłe w ramach działalności gospodarczej. Jeżeli korzystacie Państwo z Aplikacji w celach komercyjnych, biznesowych lub odsprzedaży, nie ponosimy wobec Państwa żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, utratę klientów, przerwę w działalności lub utratę możliwości biznesowych.
  • 19.5.Ograniczenia dotyczące Aplikacji i Usług Aplikacja i Usługi są przeznaczone wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych i rozrywkowych. Nie oferują porad, na których powinni Państwo polegać. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie informacji uzyskanych z Aplikacji lub Usługi należy uzyskać profesjonalne lub specjalistyczne porady. Mimo, że dokładamy uzasadnionych starań, aby zaktualizować informacje dostarczane przez Aplikację i Usługę, nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, jednoznacznych ani dorozumianych, że takie informacje są dokładne, kompletne lub aktualne.
  • 19.6.Zalecamy Państwu utworzenie kopi zapasowej treści i danych używanych w Aplikacji. Zalecamy tworzenie kopii zapasowych wszelkich treści i danych wykorzystywanych w związku z Aplikacją, aby uchronić się przed przypadkami problemów z Aplikacją lub Usługą.
  • 19.7.Prosimy o upewnienie się, iż Aplikacja i Usługi są dla Państwa odpowiednie. Aplikacja i Usługi nie zostały opracowane w celu spełnienia indywidualnych wymagań. Prosimy o upewnienie się, czy cechy i funkcje Aplikacji i Usług (zgodnie z opisem na stronie sklepu i w Dokumentacji) spełniają państwa wymagania.
  • 19.8.Nie ponosimy odpowiedzialności za zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą. Jeśli nasze świadczenie Usług lub wsparcie dla Aplikacji lub Usług zostanie opóźnione przez zdarzenie poza naszą kontrolą, skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak to możliwe, aby Państwa o tym powiadomić i podejmiemy kroki w celu zminimalizowania skutków opóźnienia. Jeżeli to uczynimy, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane takim zdarzeniem, ale jeśli istnieje ryzyko znacznego opóźnienia, możecie Państwo skontaktować się z nami w celu rozwiązania umowy z nami i otrzymania zwrotu kosztów za Usługi, za które zapłaciliście, ale ich nie otrzymaliście.
 20. Możemy odebrać Państwu prawo do korzystania z Aplikacji i Usług jeżeli naruszycie niniejsze zasady
  • 20.1.Możemy odebrać Państwu prawo do korzystania z Aplikacji i Usług w dowolnym momencie jeżeli naruszyliście Państwo niniejsze zasady w poważny sposób. Jeśli państwa naruszenie można naprawić, damy Państwu rozsądną możliwość zrobienia tego.
  • 20.2.Jeżeli odbierzemy Państwu prawo do korzystania z Aplikacji i Usług:
   • 20.2.1.Jesteście Państwo zobowiązani do zakończenia wszelkich działań sankcjonowanych przez niniejsze zasady, w tym zaprzestania używania Aplikacji i dowolnych Usług.
   • 20.2.2.Jesteście Państwo zobowiązani do usunięcia lub wykasowania Aplikacji ze wszystkich urządzeń będących w państwa posiadaniu i niezwłocznego zniszczenia wszelkich kopii Aplikacji, które posiadacie i poinformowania nas, iż to uczyniliście.
   • 20.2.3.Mamy prawo do zdalnego dostępu do państwa urządzeń i usunięcia z nich Aplikacji oraz zaprzestania umożliwiania Państwu dostępu do Usług.
 21. Możemy przekazać niniejszą umowę innej osobie

  Możemy przekazać nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych warunków innej organizacji. Jeżeli tak się stanie, poinformujemy Państwa pisemnie i zapenimy, że takie przekazanie nie wpłynie na państwa prawa wynikające z umowy.

 22. Przekazanie państwa praw innej osobie wymaga naszej zgody

  Możecie Państwo przenieść swoje prawa lub swoje obowiązki wynikające z niniejszych warunków na inną osobę, jeżeli wyrazimy na to zgodę na piśmie.

 23. Brak Praw Osób Trzecich
 24. Niniejsza umowa nie daje żadnych praw stronom trzecim do egzekwowania jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy.
 25. W przypadku stwierdzenia przez sąd, iż jakiś zapis niniejszej umowy nie jest zgodny z prawem, pozostałe zapisy pozostają w mocy

  Każdy punkt niniejszych warunków działa osobo. Jeżeli sąd lub odpowiednie organy władzy postanowią, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem, to pozostałe punkty pozostaną w pełni obowiązujące.

 26. Nawet jeżeli dojdzie, po naszej stronie, do opóźnienia w egzekwowaniu niniejszej umowy, może być ona egzekwowana w okresie późniejszym

  Nawet jeżeli dojdzie, po naszej stronie, do opóźnienia w egzekwowaniu niniejszej umowy, może być ona egzekwowana w okresie późniejszym. Jeśli nie zwrócimy się od razu do Państwa z żądaniem podjęcia przez Państwa działań, do których jesteście zobowiązani na mocy niniejszych warunków lub jeśli opóźnimy podjęcie kroków przeciwko Państwu w związku z naruszeniem przez Państwa niniejszej umowy, nie będzie to oznaczać, że nie macie Państwo obowiązku podjęcia takich działań i nie przeszkodzi to nam w podjęciu kroków przeciwko Państwu w późniejszym terminie.

 27. Jakie przepisy prawne mają zastosowanie do niniejszej umowy i gdzie można wszcząć postępowanie sądowe

  Warunki te podlegają prawu szwajcarskiemu i postępowania prawne dotyczące produktów mogą byś wszczynane w sądach szwajcarskich, w kantonie Zurych.

 28. Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

Alternatywne rozstrzyganie sporów to proces, w którym niezależny organ rozpatruje fakty będące przedmiotem sporu i stara się je rozwiązać, bez konieczności zwracania się do sądu. Jeśli nie jesteście Państwo zadowoleni ze sposobu załatwienia Państwa reklamacji, możecie Państwo skontaktować się z alternatywnym organem rozwiązywania sporów. Chętnie zgodzimy się z Państwem na Alternatywny organ rozstrzygania sporów lub inny organ, który można znaleźć za pośrednictwem strony internetowej Komisji Europejskiej tutaj:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

Jeżeli nie będziecie Państwo zadowoleni z wyniku rozstrzygnięcia, zawsze możecie wnieść sprawę do sądu. Ponadto, należy pamiętać, że spory mogą być przedkładane w trybie online na platformie internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej.