REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI ZAKUPÓW WIDEO NA ŻYWO
PRZEZ PARTNERÓW ORIFLAME

Klikając link zawarty w e-mailu z zaproszeniem przesłanym z platformy Bambuser i aktywując swoje konto, wyrażasz zgodę na warunki korzystania z usługi zakupów wideo na żywo.  

Przeczytaj uważnie niniejszy regulamin przed rozpoczęciem korzystania z usługi. Korzystając z zakupów wideo na żywo, potwierdzasz wyrażenie zgody na związane z tym warunki.

Niniejszy regulamin stanowi zapis elektroniczny w rozumieniu obowiązującego prawa. Jest generowany przez system komputerowy i nie wymaga żadnych podpisów fizycznych ani cyfrowych.

Regulamin

 1. Twoje konto

   

  • Administrator zakupów na żywo ze strony Oriflame założy dla Ciebie konto z Twoim adresem e-mail i nazwą Personal Beauty Store. Dostęp do konta zapewnia link wysłany na Twój adres mailowy w e-mailu z zaproszeniem.
  • Niniejszy regulamin dotyczy korzystania z usługi zakupów na żywo.
  • Transmisje na żywo będą widoczne w Twoim Personal Beauty Store.
  • Otrzymasz od Oriflame niezbędne szkolenie / materiały dotyczące zarządzania i korzystania z usługi zakupów na żywo. 

    

 2. Warunki świadczenia usługi i ceny

   

  Zakupy na żywo to Twój i Oriflame wspólny projekt, który ma przybliżyć nas do zdobycia pozycji numer 1 w sprzedaży społecznościowej oraz pioniera we wprowadzaniu zakupów wideo na żywo.  

   

  Okres próbny we współpracy między Oriflame i Bambuser - dostawcą platformy streamingowej, rozpoczyna się od daty otrzymania przez Ciebie dostępu do Bambuser i potrwa do 09.05.2021.

   

  W trakcie Okresu próbnego oraz po jego zakończeniu zarówno Oriflame, jak i Ty macie prawo do wypowiedzenia usługi, z 14-dniowym okresem wypowiedzenia od pisemnego zawiadomienia drugiej strony. Za datę zawiadomienia uznaje się datę jego doręczenia.

   

  W okresie próbnym obowiązują następujące warunki:

  • Płatność za usługę na zasadzie subskrypcji - pierwsze 30 dni jest bezpłatne, następnie zostanie naliczona opłata w złotówkach wynosząca równowartość 25zł (w tym VAT) miesięcznie. Opłata abonamentowa będzie naliczana według okresów katalogowych i automatycznie dodana do Twojej pierwszej faktury w danym Katalogu (zgodnie z harmonogramem Katalogów na polskim rynku)
  • Jako Partner marki korzystający z zakupów na żywo, jesteś zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 1 transmisji tygodniowo, trwającej 15-30 minut.
  • W wypadku problemów technicznych, niskiej jakości sygnału transmisji na żywo i niemożności spożytkowania zakupów na żywo, Oriflame nie pobierze opłaty.
  • Po zakończeniu okresu próbnego Oriflame i Bambuser ustalą najlepszy możliwy pakiet subskrypcji, by wesprzeć Cię w rozwoju Twojego biznesu online.

    

    

 3. Przyjmujesz do wiadomości, że usługa zakupów na żywo jest platformą internetową, która umożliwia nadawanie na żywo transmisji zawierających treści biznesowe.

   

 4. Dołożymy wszelkich starań, by zapewnić nieprzerwaną dostępność usługi i niezakłócone transmisje. Jednak ze względu na specyfikę Internetu nie można tego zagwarantować. Ponadto dostęp do usługi może być zawieszony lub ograniczony na czas naprawy, konserwacji lub wprowadzenia nowych udogodnień czy usług w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Postaramy się ograniczyć częstotliwość i okres niedostępności usługi.
 5. Potwierdzasz, że nie będziesz wykorzystywać tej platformy do celów osobistych, pobierać jej ani modyfikować – w całości lub części.

   

 6. Obowiązują Cię ograniczenia w komercyjnym wykorzystaniu wszelkich zawartości platformy, gromadzeniu i wykorzystywaniu wykazów produktów, opisów lub cen; jakimkolwiek wtórnym wykorzystaniu platformy; pobieraniu lub kopiowaniu informacji o koncie na rzecz innego sprzedawcy
 7. Nie możesz korzystać z platformy w sposób, który powoduje lub może spowodować, że platforma lub dostęp do niej zostaną w jakikolwiek sposób przerwane, uszkodzone lub utrudnione.

   

 8. Przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz odpowiedzialność za całą komunikację elektroniczną i treści wysyłane z Twojego komputera lub urządzenia mobilnego oraz że jesteś zobowiązany do korzystania z platformy wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

   

 9. Nie możesz wykorzystywać usługi do żadnego z poniższych celów:
  • do oszustw ani działań związanych z przestępstwem lub inną bezprawną działalnością;
  • do wysyłania, używania lub ponownego wykorzystywania jakichkolwiek materiałów, które nie należą do Ciebie, lub są nielegalne, obraźliwe (w tym między innymi szerzące treści o charakterze jednoznacznie seksualnym lub promujące rasizm, bigoterię, nienawiść, przemoc fizyczną), zwodnicze, wprowadzające w błąd, nieprzyzwoite, napastliwe, bluźniercze, zniesławiające, oszczercze, obsceniczne, pornograficzne, dyskredytujące lub naruszające prawa autorskie, znaki towarowe, poufność, prywatność lub jakiekolwiek inne zastrzeżone informacje lub prawa; w inny sposób szkodliwe dla osób trzecich; związane z praniem pieniędzy lub hazardem albo propagujące takie zjawiska; szkodliwe dla osób nieletnich; stanowiące formę podszywania się pod inną osobę; budzące zastrzeżenia lub w jakikolwiek inny sposób niezgodne z prawem; zawierające wirusy komputerowe, materiały kampanii politycznych, łańcuszki, masowe wysyłki lub wszelką inną formę spamu;
  • do wywoływania irytacji, niedogodności lub niepotrzebnego niepokoju;
  • do bezprawnego wykorzystywania lub udostępniania danych osobowych osób trzecich (w tym wizerunków).

    

 10. W przypadku naruszenia przez Ciebie postanowień regulaminu, Oriflame ma prawo natychmiast pisemnie wypowiedzieć Umowę. Za datę zawiadomienia uznaje się datę jego doręczenia.

   

 11. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za publikowane i trasmitowane przez siebie treści. Przyjmujesz do wiadomości, że Oriflame nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie koszty / opłaty za czynności adwokackie i / lub szkody, w tym szkody z tytułu naruszenia praw autorskich, powstałe w wyniku zamieszczanych przez Ciebie treści. Zastrzegamy sobie prawo do przejęcia wyłącznej kontroli nad rozstrzygnięciem wszelkich roszczeń, działań, pozwów lub postępowań osób trzecich. Zobowiązujesz się do współpracy z nami w zakresie ugody i obrony przed wszelkimi roszczeniami spowodowanymi przez publikowane i trasmitowane przez Ciebie treści.
 12. Użytkownicy tej platformy mogą zamieszczać recenzje, komentarze i inne treści; wysyłać wiadomości; przesyłać sugestie, pomysły, komentarze, pytania lub inne informacje, o ile treść nie jest nielegalna, obsceniczna, obraźliwa, zawierająca groźby, zniesławiająca, naruszająca prywatność lub prawa własności intelektualnej, w inny sposób szkodliwa dla osób trzecich lub budząca sprzeciw, oraz pod warunkiem, że nie zawiera wirusów komputerowych, materiałów kampanii politycznych, nakłaniania do zakupu, masowych wysyłek ani żadnej formy „spamu”. W przypadku, gdy użytkownik posługuje się fałszywym adresem e-mail, podszywa się pod inną osobę czy podmiot lub w inny sposób wprowadza w błąd co do pochodzenia zamieszczanych treści, Oriflame zastrzega sobie prawo (ale nie zobowiązuje się) do usuwania, odmowy opublikowania lub edytowania wszelkich treści według swojego wyłącznego uznania.
 13. Zamieszczając lub przesyłając materiały, o ile nie wskażemy inaczej, udzielasz nam:
  • prawa do bezpłatnego wykorzystania, powielania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia i rozpowszechniania zamieszczanych przez Ciebie treści w dowolnych mediach na całym świecie;
  • prawa do wykorzystania nazwy użytkownika, którą posługujesz się w związku z tymi treściami;
  • prawa do wykorzystywania wizerunku - Twojego lub jakiejkolwiek innej osoby, która uczestniczy w transmisji zakupów wideo.

    

 14. Potwierdzasz, że prawa, o których mowa powyżej, obowiązują przez cały okres ochrony Twoich praw własności intelektualnej związanych z zamieszczanymi treściami i materiałami. Zgadzasz się zrzec swojego prawa do bycia wskazanym jako autor tych treści oraz prawa do sprzeciwu wobec obraźliwych reakcji na nie.

   

 15. Oriflame zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania fragmentów niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.