REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZATU ORIFLAME NA ŻYWO

 

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) ma  zastosowanie w przypadku dołączenia do czatu Oriflame na żywo („Czat”) udostępnianego przez Oriflame Poland sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa. („Oriflame”). Regulamin obowiązuje w trakcie transmisji na żywo.

 

1. Definicje
Użytkownik” lub „Ty” oznacza każdą osobę, która dołącza do czatu i korzysta z niego.
Treść” oznacza wszystkie dane i informacje, które są przesyłane i publikowane za pośrednictwem czatu przez Ciebie.
Oriflame”, „my” lub „nas” oznacza Oriflame Poland sp. z o.o., który udostępnia czat. „Transmisja” oznacza okres, w którym jako użytkownik będziesz mieć dostęp do czatu transmitowanego na żywo.

2. Czat
Oriflame przyznaje użytkownikowi ograniczoną licencję na łączenie się i korzystanie z czatu. Licencji tej, wyłącznie do użytku osobistego, użytkownik nie może przekazywać innym osobom.

Korzystanie z czatu odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika, a czat jest udostępniany na zasadzie „w stanie, w jakim jest” oraz „w miarę dostępności”.

Oriflame nie gwarantuje, że (i) czat spełni Twoje wymagania lub oczekiwania, (ii) czat będzie dostarczony w sposób ciągły, terminowy, bezpieczny lub pozbawiony błędów, (iii) efekty korzystania z czatu będą niezawodne, (iv) wszelkie błędy w czacie zostaną poprawione.

Oriflame według własnego uznania może zakończyć usługę czatu oraz usunąć, zmodyfikować lub dodać do niego funkcje. Wszelkie dodane, zmienione lub usunięte funkcje podlegają Regulaminowi.

3. Odpowiedzialność spoczywająca na użytkowniku 

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z czatu zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Czat jest dostępny dla wszystkich uczestników, co oznacza, że wszyscy uczestnicy będą widzieć Twój pseudonim i komentarze.

Komentarze, które mogą stanowić formę nękania, zniesławienia, przemocy, groźby, rasizmu lub seksizmu, są surowo zabronione. Nie wolno zamieszczać komentarzy, które nakłaniają lub propagują działania sprzeczne z prawem.

Zabrania się zamieszczania reklam, w tym reklam innych czatów, blogów lub jakichkolwiek mediów społecznościowych.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za publikowane przez siebie komentarze. Przyjmujesz do wiadomości, że Oriflame nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie koszty i / lub szkody, w tym szkody z tytułu naruszenia praw autorskich, powstałe w wyniku Twoich komentarzy. Zastrzegamy sobie prawo do przejęcia wyłącznej kontroli nad rozstrzygnięciem wszelkich roszczeń, działań, pozwów lub postępowań osób trzecich. Zobowiązujesz się do współpracy z nami w zakresie ugody i obrony przed wszelkimi roszczeniami spowodowanymi Twoimi komentarzami. 

 

Przyjmujesz do wiadomości, że możemy w dowolnym momencie i bez uprzedniego poinformowania Cię o tym usunąć Twoje komentarze i / lub zablokować Ci dostęp do czatu, jeśli według naszego uznania ustalimy, że (i) naruszasz regulamin lub (ii) Twoje komentarze w jakikolwiek sposób mogą negatywne wpływać na czat.

Nie możesz korzystać z czatu w sposób, który powoduje lub może spowodować, że czat lub dostęp do niego zostaną w jakikolwiek sposób przerwane, uszkodzone lub utrudnione. Przyjmujesz do wiadomości, że ponosisz odpowiedzialność za całą komunikację elektroniczną i treści wysyłane z Twojego komputera lub urządzenia mobilnego oraz że jesteś zobowiązany do korzystania z czatu wyłącznie w celach zgodnych z prawem.

Wyrażasz zgodę na przekazanie nam:

• prawa do bezpłatnego wykorzystania, powielania, modyfikowania, dostosowywania, publikowania, tłumaczenia i rozpowszechniania zamieszczanych przez Ciebie treści w dowolnych mediach na całym świecie oraz

• prawa do wykorzystania nazwy użytkownika, którą posługujesz się w związku z tymi treściami.

Oriflame ma prawo do wykorzystywania treści w celu między innymi ulepszania, rozwoju i modyfikowania czatu.

Oriflame zastrzega sobie prawo do natychmiastowego ograniczenia dostępu do czatu dowolnej osobie, która naruszy którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu.

Niniejszy regulamin może podlegać zmianom. Dlatego sprawdzaj go za każdym razem, zanim dołączysz do czatu.

4. Oriflame, prawo właściwe i spory

Niniejszy regulamin podlega prawu obowiązującemu na terytorium działalności Oriflame.