Oriflame Poland Sp. z o. o. traktuje z najwyższą powagą ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych osób odwiedzających niniejszy serwis.

Niniejsza Polityka Prywatności, Regulamin Serwisu, nasze Zasady oraz inne wspomniane dokumenty wyznaczają granicę i podstawy zbierania i przetwarzania Twoich danych osobowych przez Oriflame. Poniżej znajdziesz dokładne informacje dotyczące sposobów przetwarzania Twoich danych osobowych oraz celów tego przetwarzania. Podając swoje dane w Formularzu Rejestracyjnym (Wniosek o przyjęcie do Klubu Oriflame), elektronicznie na stronie www.oriflame.pl lub w formie papierowej, zostaniesz poproszony o wyrażenie niezbędnych zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135, z późn. zm., dalej zwana Ustawą), jest Oriflame Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-675) przy ul. Wołoskiej 22. 
Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Oriflame jest Agnieszka Rzycka-Osiej (Omni Modo Agnieszka Rzycka - Osiej, z siedzibą w Warszawie, 03-937, przy ul. Zwycięzców 45/29).
Dane osobowe będą przetwarzane w zgodzie z Ustawą. Celem przetwarzania danych jest zapewnienie wykonania naszych obowiązków oraz ochrony naszych praw związanych z Twoją rejestracją. Przetwarzanie danych następuje w oparciu o zasady opisane poniżej.

1.Dane, które możemy zbierać

Możemy zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe:

1.1 Dane, które nam przekazujesz. Możesz przekazać nam swoje dane osobowe poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie www.oriflame.pl lub formularza papierowego, jak również kontaktując się z nami przez telefon (22) 307 78 00, e-mail poczta@oriflame.com lub w inny sposób. Dane mogą być również zbierane w związku z rejestracją na naszym portalu gdy zapisujesz się jako konsultant Oriflame, szukasz produktu, składasz zamówienie, bierzesz udział w dyskusjach na naszym forum lub na kanałach social media, bierzesz udział w konkursie, promocji lub ankiecie, oraz gdy zgłaszasz problem na naszej stronie. W szczególności możemy zbierać następujące dane:

imię,
nazwisko 
datę urodzenia, 
adres, 
adres e-mail, 
numer telefonu, 
unikalny numer identyfikacyjny konsultanta, 
PESEL, 
NIP, 
numer konta, 
imię i nazwisko opiekuna prawnego, jeżeli nie jesteś jeszcze pełnoletni/a,
numer paszportu (od konsultantów biorących udział w konferencjach międzynarodowych) 

Mamy nadzieję, że podasz nam wspomniane wyżej dane. Przekazanie danych jest dobrowolne aczkolwiek w przypadku ich niepodania realizacja niektórych oferowanych przez Oriflame usług będzie niemożliwa.

1.2 Dane, które zbieramy na Twój temat. Przechowujemy historię Twoich zakupów, Twój poziom w hierarchii konsultantów, Twoje wyniki sprzedażowe, informacje o sponsorowanych przez Ciebie osobach itp.

Przy każdej Twojej wizycie na naszej stronie www.oriflame.pl możemy automatycznie zbierać następujące dane:
informacje techniczne, w tym adres IP Twojego komputera, informacje dotyczące Twoich danych do logowania, nazwy i wersji przeglądarki, strefy czasowej, dodatków zainstalowanych w Twojej przeglądarce i ich wersji, systemu operacyjnego.
informacje o Twojej sesji, w tym o adresach URL, z których zostałeś przekierowany na naszą stronę www.oriflame.pl  lub na które zostałeś z niej przekierowany (wraz z datą przekierowania); produktach, które przeglądałeś lub których szukałeś; czasie ładowania stron, błędach pobierania, długości wizyty na określonych stronach, Twojej aktywności na stronach (przeglądanie, kliknięcia, mouse-overs), metodach, przez które opuściłeś stronę oraz numerach telefonów, z których dzwonisz na numer obsługi klienta (22) 307 78 00.

1.3 Dane, które otrzymujemy z innych źródeł. Możemy otrzymać dotyczące Ciebie dane, jeżeli korzystasz z innych stron WWW, które obsługujemy lub z innych usług, które oferujemy. Współpracujemy również z podmiotami trzecimi (w tym, na przykład, partnerami biznesowymi, podwykonawcami usług technicznych, dostawczych, płatności, sieciami reklamowymi, podwykonawcami usług analitycznych, wyszukiwarkami, biurami informacji kredytowej) i możemy otrzymywać od tych podmiotów dotyczące Ciebie dane.

2. Wykorzystanie danych

Wykorzystujemy posiadane o Tobie dane w następujących celach:
aby wykonać nasze obowiązki wynikające z umów, które Oriflame z Tobą zawarła, oraz aby dostarczać Ci informacje, produkty i usługi, które od nas zamawiasz, w tym do rozwiązania sporów, zbierania opłat oraz rozwiązywania problemów;
aby dostarczać Tobie informacje o innych produktach i usługach, które oferujemy, podobnych do tych, które kupiłeś lub którymi się zainteresowałeś – o ile wyrazisz na to zgodę;
aby zapewnić Tobie wykonanie praw, które wynikają z umów, które zawarłeś 
z Oriflame;
aby spełnić obowiązki nałożone na nas przez prawo, a wynikające z naszej współpracy, jak takie jak obowiązki podatkowe, ubezpieczeniowe, statystyczne itp.
aby monitorować i zapewnić, że Twoje działania pozostają w zgodzie z naszymi zasadami; 
aby dostarczać Tobie, lub dostarczać Tobie przez upoważnione podmioty trzecie, informacje o produktach lub usługach, które mogą Ciebie zainteresować. Będziemy się z Tobą kontaktowali wyłącznie za pomocą e-mail oraz sms i przesyłać Tobie tą drogą wyłącznie informacje o produktach i usługach podobnych do tych, które wcześniej zakupiłeś lub planowałeś zakupić. Informacje takie będą dostarczane tylko wtedy kiedy wyrazisz na to zgodę. Masz prawo odwołać swoją zgodę w każdym czasie; w celu odwołania zgody zaznacz odpowiednie pole w ustawieniach swojego Konta lub skontaktuj się z obsługą klienta np. wysyłając wiadomość e-mail pod adres poczta@oriflame.com  lub dzwoniąc pod numer (22) 458 03 00 ;
aby informować Cię o zmianach w naszych usługach;
aby zapewnić, że treści na naszej stronie są prezentowane w najbardziej optymalny dla Ciebie i Twojej przeglądarki sposób;
aby zapewnić efektywne zarządzanie siecią naszych konsultantów przez nas oraz przez innych członków sieci konsultantów (głównie przez Twojego sponsora);
aby zarządzać naszą stroną oraz w celu operacji wewnętrznych, w szczególności rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, badania, statystycznych;
aby ulepszyć naszą stronę i zapewnić, że jej zawartość jest prezentowana w najbardziej optymalny dla Ciebie i dla Twojego komputera sposób;
aby umożliwić Ci możliwość korzystania z interaktywnych funkcji naszej strony;
aby zapewnić na naszej stronie bezpieczeństwo;
aby zmierzyć i zrozumieć efektywność reklam, które prezentujemy Tobie i innym użytkownikom, oraz aby dostarczać najbardziej odpowiednie treści reklamowe, w szczególności badanie satysfakcji konsumenta oraz inne badania;
aby rekomendować Tobie i innym użytkownikom naszej strony produkty i usługi, które mogą Ciebie oraz innych użytkowników zainteresować;
•aby odpowiedzieć na zapytania i wnioski złożone przez odpowiednie organy i urzędy.

3. Udostępnianie Twoich danych

3.1 Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych w komercyjnych celach. 

 3.2 Możemy przekazać Twoje dane osobowe w celu przetwarzania innym spółkom z naszej grupy (spółka matka oraz inne spółki z grupy kapitałowej) w celu wsparcia nas w wykonywaniu zadań, o których mowa w rozdziale 2 powyżej (Wykorzystanie danych) w zgodzie z obowiązującym prawem.

 3.3 Możemy udostępnić Twoje dane, w ściśle określonych celach oraz zakresie, podmiotom trzecim takim jak:
Partnerzy biznesowi: dostawcom i podwykonawcom w celu wykonania umów, które zawrzemy z nimi lub z Tobą. Dotyczy to w szczególności następujących podmiotów: przewoźnicy, firmy windykacyjne, dostawcy usług faktoringowych, usług logistycznych (np. pakowanie), usług obsługi konsumentów
Członkowie naszej sieci konsultantów (w szczególności Twojemu sponsorowi i konsultantom sponsorowanym przez Ciebie) w celu efektywnego zarządzania siecią konsultantów. Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przekazywane innym konsultantom, skontaktuj się z obsługą klienta wysyłając wiadomość e-mail na adres poczta@oriflame.com  lub dzwoniąc pod numer (22) 307 78 00.
Reklamodawcy i sieci reklamowe, którym dane będą przekazywane w celu wybrania i dostarczenia treści reklamowych Tobie i innym użytkownikom. Nie udostępniamy naszym reklamodawcom danych osobowych, a jedynie przekazujemy im zbiorowe informacje o naszych użytkownikach (na przykład, możemy poinformować ich, że 500 mężczyzn poniżej 30 roku życia kliknęło na ich reklamę w danym dniu). Możemy również używać takich informacji aby pomóc naszym reklamodawcom dotarcie do preferowanych przez nich odbiorców (na przykład, nowych konsultantów z określonego obszaru). • Dostawcy usług analitycznych oraz wyszukiwarek, którzy wspierają nas w rozwijaniu i optymalizacji naszej strony. • Biura informacji kredytowej w celu zbadania Twojej zdolności kredytowej, jeżeli będzie to jednym z warunków podjęcia współpracy. • Dostawcy rozwiązań technicznych, które pozwalają nam wysyłać do Ciebie wiadomości (w tym wiadomości marketingowe oraz badania satysfakcji konsumentów, jeżeli zgodzisz się na otrzymywanie takich informacji), w szczególności dostawcom usług zbiorowej wysyłki mailingu oraz sms. Możemy również udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom trzecim jeżeli zostaniemy do tego zobligowani przez przepisy prawa. 

4. Przechowywanie danych osobowych

Wszystkie informacje, które nam podajesz lub które zbieramy na Twój temat, są przechowywane na bezpiecznych serwerach. Wszystkie transakcje płatności w sieci będą szyfrowane przy wykorzystaniu protokołu SSL oraz będą przetwarzane przez zewnętrznych dostawców usług. Nie przechowujemy i nie zbieramy informacji dotyczących kart kredytowych i debetowych.
Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) tylko, gdy spełnione zostaną wymagania wynikające z obowiązującego prawa. Twoje dane mogą być przetwarzane przez osoby działające poza EOG, które są współpracownikami naszymi lub naszych kontrahentów, w szczególności w celu zrealizowania Twojego zamówienia, przetwarzania danych dotyczących płatności, przetwarzania dodatków Twojego Planu Sukcesu, oraz świadczenia usług wsparcia. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki aby zapewnić, że Twoje dane będą przetwarzane bezpiecznie i w zgodzie z prawem i niniejszą Polityką Prywatności.

5. Obowiązek starannego działania

Jeżeli otrzymałaś od nas lub skonstruowałeś hasło, przy wykorzystaniu którego masz dostęp do części naszego serwisu („Konto użytkownika”), jesteś odpowiedzialny, aby utrzymać to hasło w tajemnicy. Prosimy, abyś nikomu nie podawał tego hasła. Jeżeli podzielisz się swoim hasłem z osobami trzecim, będziesz odpowiedzialny za wszelkie aktywności tych osób na Twoim Koncie. Ujawnienie hasła może skutkować utratą kontroli nad Twoimi danymi osobowymi, które mogą zostać wykorzystane aby zaciągać prawnie wiążące zobowiązanie w Twoim imieniu. Jeżeli Twoje hasło zostało w jakikolwiek sposób ujawnione, niezwłocznie poinformuj nas o tym oraz zmień swoje hasło. Poza procesem logowania do systemu nigdy nie prosimy Cię o podanie hasła. 

Przesyłanie danych przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane, jednak nigdy nie możemy zapewnić bezwzględnego bezpieczeństwa danych, które przesyłasz do naszego serwisu. Transmisja danych odbywa się na Twoje ryzyko. Kiedy Twoje dane dotrą do nas, zapewnimy odpowiednie procedury i zabezpieczenia aby nie dopuścić do nieupoważnionego dostępu do danych.

6. Twoje prawa

6.1 Informacje marketingowe.
Masz prawo żądać, aby Twoje dane nie były przetwarzane w celach marketingowych. Przy zbieraniu danych informujemy, jeżeli zamierzamy wykorzystywać podane dane w tym celu lub jeżeli zamierzamy, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, udostępnić je podmiotom trzecim w tym celu. Możesz zaprotestować przeciwko takiemu wykorzystaniu Twoich danych poprzez zaznaczenie odpowiednio pola na formularzach, których używamy do zbierania Twoich danych (głównie CAF). Możesz złożyć odpowiednie oświadczenie również zaznaczając odpowiednie pole w ustawieniach Twojego Konta oraz kontaktując się z obsługą klienta np. wysyłając wiadomość na adres e-mail poczta@oriflame.com  lub dzwoniąc pod numer telefonu (22) 307 78 00.

6.2 Dostęp do danych. Poprawianie i usuwanie.
Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz ich poprawiania. Większość swoich danych możesz sprawdzić i zaktualizować logując się do swojego Konta w naszym serwisie. Co do zasady, nie będziemy ręcznie modyfikowali Twoich danych osobowych z uwagi na to, że ich weryfikacja na odległość jest utrudniona. Jeżeli odkryjesz, że Twoje dane są nieaktualne lub błędne, Twoim obowiązkiem jest uaktualnienie ich w serwisie. Na wniosek przesłany do Oriflame – Biuro Obsługi  zamkniemy Twoje konto tak szybko jak to możliwe. Po zamknięciu konta będziemy przechowywali dane osobowe, jeżeli wymaga tego prawo, w szczególności w celu zapobiegania oszustwom, pobrania zaległych płatności, rozwiązania sporów, rozwiązywania problemów, wsparcia w zakresie postępowań sądowych lub podjęcia innych kroków dozwolonych przez prawo.

7. Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Twoje obowiązki

Jako członkowi sieci naszych konsultantów, powierzamy Ci przetwarzanie danych osobowych innych członków tej sieci na podstawie poniższych postanowień.
Powierzamy Ci przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie określonych w Zasadach, a Ty oświadczasz, że będziesz przetwarzać dane w zgodzie z przepisami Ustawy.
Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie postanowień niniejszych Zasad.
W szczególności, jesteś zobowiązany do:
przetwarzania powierzonych Tobie danych osobowych wyłącznie w celu określonym powyżej,
niepodejmowania żadnych działań mających na celu dalsze powierzenie lub udostępnienie danych w sposób nieprzewidziany w niniejszych Zasad lub na podstawie przepisów prawa,
niezwłocznego zwrócenia danych osobowych po ustaniu Twojej współpracy z nami (po wyrejestrowaniu się jako Konsultant), oraz do usunięcia tych danych z wszelkich nośników danych, na których zostały one zapisane.
Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia u Ciebie kontroli sposobów przetwarzania powierzonych danych. Masz obowiązek umożliwienia nam przeprowadzenia takiej kontroli niezwłocznie po wezwaniu.
Zgadzasz się odpowiedzieć niezwłocznie na każde pytanie, jakie zadamy Ci w związku z przetwarzaniem danych powierzonym na podstawie tej Polityki Prywatności oraz Zasad, 
w szczególności dotyczących zabezpieczeń danych osobowych stosowanych przez Ciebie.
Upoważniamy Ciebie do przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie wskazanym w Zasadach, w szczególności w systemach informatycznych oraz w formie papierowej, jak również do udzielania dalszych upoważnień osobom współpracującym z Tobą na podstawie umów cywilnoprawnych, pod warunkiem, że umownie zastrzeżesz, że te osoby będą przestrzegały wszystkich wymagań dotyczących przetwarzania danych, które dotyczą Ciebie, oraz pod warunkiem, że takie dalsze upoważnienie zostanie przez nas zaakceptowane.
W przypadku przesyłania plików zawierających dane osobowe, pliki te będą zabezpieczone podczas transmisji przez sieć publiczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych. 
Mamy prawo anulować Twoją rejestrację jako konsultanta w przypadku, gdy będziesz przetwarzać dane osobowe sprzecznie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.
Nie jesteśmy odpowiedzialni za Twoje zobowiązania w stosunku do osób trzecich wynikających 
z przetwarzania danych osobowych w sprzeczności z niniejszą Polityką Prywatności jak również za Twoje zobowiązania wobec osób, które upoważniłaś do przetwarzania danych osobowych.
Powyższe postanowienia nie powodują zwolnienia Ciebie z obowiązku zawarcia z osobą której powierzysz  dane do przetwarzania pisemnej umowy powierzenia, określającej cel i zakres powierzenia przetwarzania danych.

8. Cookies

Nasza strona używa cookies (niewielkich plików umieszczonych na dysku twardym użytkowników naszej strony) aby odróżnić Ciebie od innych użytkowników serwisu. Pozwala nam to zapewnić Ci najwyższą jakość naszych usług oraz ulepszać nasz serwis. Używamy „cookies” w celu analizy przepływu informacji, personalizacji usług, treści i reklam, mierzenia efektywności promocji oraz promocji zaufania i bezpieczeństwa.
Niektóre cookies zawierają dane osobowe – na przykład, wybierając opcję „zapamiętaj mnie” podczas logowania, cookie będzie przechowywać nazwę użytkownika. Większość cookies nie przechowuje informacji służących do identyfikacji użytkownika, a zawiera ogólne informacje takie jak sposoby w jakie użytkownik trafia na naszą stronę i jej używa lub jego lokalizację.
Część usług będzie dostępna dzięki użyciu cookies. Cookies mają cztery główne funkcje:

8.1 Niezbędne Cookies
Niektóre cookies są niezbędne do działania serwisu. Na przykład, niektóre cookies pozwalają identyfikować zalogowanych użytkowników i zapewniać im dostęp do całego systemu. Jeżeli zarejestrowany użytkownik wyłączy obsługę cookies, może on nie mieć dostępu do całej treści serwisu.

8.2 Wydajnościowe Cookies
Cookies mogą być używane do analizy jak użytkownicy używają serwisu oraz do monitorowania wydajności system. Pozwala to nam podwyższać jakość usług przez personalizowanie oferowanych treści oraz szybkie znajdowanie i naprawianie błędów. Na przykład, wydajnościowe cookies mogą być używane do śledzenia, które strony są najczęściej odwiedzane oraz do znajdywania stron, które powodują błędy. Te cookies mogą być również używane do podświetlania produktów lub usług, które mogą zainteresować użytkowników, w oparciu o ich wcześniejszą aktywność w serwisie.

8.3 Funkcjonalne Cookies
Umożliwiają zapamiętanie ustawień wybranych przez osobę odwiedzającą serwis.

8.4 Cookies reklamy behawioralnej
Możemy używać cookies aby dostarczać Użytkownikom reklamy, które są dla nich najodpowiedniejsze. Oriflame może używać cookies podmiotów trzecich w celu badania rynku, śledzenia zwrotu, polepszania funkcjonalności strony oraz sprawdzania zgodności z niniejszą Polityką Prywatności oraz polityką zarządzania prawami autorskimi.

Użytkownicy mogą zrezygnować z plików cookies jeżeli ich przeglądarka na to pozwala, jednak rezygnacja może sprawić, że nie będą mogli w pełni korzystać z usług oferowanych przez serwis Oriflame. Informacja jak wyłączyć cookies jest dostępna pod tym adresem: (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

9. Zmiany Polityki Prywatności

Zmiany wprowadzane w Polityce Prywatności zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej oraz, jeżeli będzie to konieczne, zostaniesz o tym poinformowany w wiadomości e-mail lub w inny sposób. Zmiany będą również dostępne w naszej siedzibie. Zmiany wchodzą w życie w momencie publikacji. Używanie serwisu po wprowadzeniu zmian jest jednoznaczne z ich akceptacją.

10. Kontakt i zażalenia

Pytania, uwagi i wnioski dotyczące tej Polityki Prywatności są mile widziane i powinny być wysyłane do naszego biura obsługi klienta na adres e-mail: poczta@oriflame.com.
Jeżeli zauważyłeś działanie sprzeczne z niniejszą Polityką Prywatności, wyślij wiadomość na powyższy adres lub skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta: (22) 307 78 00. W swoim zgłoszeniu prosimy opisz, na czym polega sprzeczne działanie. Zajmiemy się Twoim zgłoszeniem niezwłocznie.

Data publikacji: 01 lipiec 2016