INFORMACJA O PRYWATNOŚCI ORIFLAME – KLUBOWICZE ORIFLAME

Data Publikacji: 18 Grudnia 2023

Co obejmuje ta polityka?

Niniejsza polityka opisuje przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Spółkę i Twoich Opiekunów 

Słowa Spółka, my lub nas będą oznaczać Oriflame Poland Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22, firmę sprzedającą produkty marki Oriflame na terytorium Polski naszym Klubowiczom za pośrednictwem modelu sprzedaży bezpośredniej. W rozumieniu właściwego prawa ochrony danych (co obejmuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych 2016/679/UE („RODO”), nasza Spółka jest administratorem Twoich danych osobowych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@oriflame.com.
 
Odniesienia w niniejszej polityce do Opiekuna oznaczają opiekuna zidentyfikowanego w wiadomości e-mail z potwierdzeniem Twojej rejestracji jako naszego Klubowicza (tj. Opiekuna, który zaprosił Cię, do zostania  Klubowiczem lub który został Ci przypisany podczas rejestracji), a Twoi Opiekunowie  oznaczają twojego bezpośredniego Opiekuna wraz z jego opiekunami w sieci Partnerów Biznesowych Oriflame, którzy będą mieli dostęp do Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką i Regulaminem działalności w Klubie Oriflame. Szczegóły dotyczące Twoich Opiekunowie znajdują się na naszej stronie internetowej (raport "Opiekunowie w hirarchii grupy") w menu "Mój Biznes", który będzie dostępny natychmiast po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się do konta.

Na potrzeby obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych (w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 ("RODO"), zarówno Spółka jaki Twoi Sponsorzy są niezależnymi administratorami Twoich danych osobowych. 

Jakie dane osobowe są gromadzone?

W związku z tą polityką zostaną zebrane o Tobie następujące kategorie danych osobowych: 

 

1.      Dane osobowe zebrane od Ciebie: W zależności od sposobu interakcji z Oriflame, Spółka i/lub Opiekun zbierają od Ciebie następujące dane podczas: wypełniania formularza na stronie internetowej, procesu rejestracji jako Klubowicza Oriflame, zakupu produktów Oriflame, złożenia wniosku o odroczenie płatności za zakupy, udziału w tablicach dyskusyjnych lub innych funkcjach mediów społecznościowych na stronie internetowej, udziału w konkursie, promocji lub ankiecie na stronie internetowej, korzystania z innych usług oferowanych przez Oriflame za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji Oriflame lub innej komunikacji ze Spółką (na przykład, gdy kontaktujesz się z Działem Obsługi Klienta):

 

 

Dane Osobowe

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem koniecznym do zawarcia umowy?

Możliwe konsekwencje niepodania takich danych

Imię i Nazwisko*;

Wymaganie umowne

Jeśli nie podasz tych danych, nie będziesz mógł zarejestrować się jako Klubowicz i kupić produktów Oriflame.

Adres pocztowy (rozliczeniowy)*;

 

 

 

Wymaganie umowne

Jeśli nie podasz tych danych, nie będziesz mógł działać zarejestrować się jako Klubowicz.

 

Adres dostawy produktu*;

Wymaganie umowne

Jeśli go nie dostarczysz, nie będziemy w stanie dostarczyć Twojego zamówienia.

Adres e-mail;

Wymaganie umowne

 

 

Zgoda

Jeśli go nie podasz, nie będziemy mogli przyjąć i zrealizować Twojego zamówienia.

Jeśli nie podasz nam adresu e-mail nie będziemy mogli wysłać elektronicznej komunikacji marketingowej

Nie będziemy też mogli zaprosić Cię do udziału w badaniach i ankietach.

 

Numer telefonu komórkowego*;

Wymaganie umowne

 

 

 

Uzasadniony interes

 

 

Zgoda

Jeśli go nie podasz, nie będziemy mogli aktywować Twojego konta online. Nie będziemy też mogli dostarczyć produktu gdy firma kurierska wymaga numeru telefonu dla dokonania dostawy.

 

Nie będziemy mogli szybko (np przez sms) powiadomić Cię o istotnych sprawach dotyczących Twoich zamówień i członkowstwa w Klubie.

 

Jeśli nie podasz nam numeru telefonu nie będziemy mogli wysłać elektronicznej komunikacji marketingowej.

Twoje hasło*;

Wymaganie umowne

Bez hasła nie możesz utworzyć swojego konta w naszym systemie online, ponieważ dane muszą być zabezpieczone

Imię i nazwisko oraz numer klubowy TwojegoOpiekuna;

Wymagania umowne

Działalność Klubowiczów i Partnerów biznesowych odbywa się w strukturach sponsorskich. Bez znajomości tych danych nie będziemy mogli naliczać korzyści związanych z Twoją działalnościa w takiej strukturze.

Obrazy, zdjęcia, nagrania wideo

Zgoda i/lub wymóg umowny dla Partnerów Biznesowych i Klubowiczów uczestniczących w konferencjach, konferencjach online, innych wydarzeniach cyfrowych lub korzystających z narzędzi poprawiających jakość obrazu oferowanych przez Oriflame

Korzystanie z różnych narzędzi, produktów lub usług ulepszających może wymagać tych danych. Bez ich przekazania nie będziesz mógł aktywnie z nich korzystać.

Zawartość czatów

Zgoda i uzasadniony interes

Korzystanie z różnych narzędzi, produktów lub usług ulepszających może wymagać tych danych. Bez ich przekazania nie będziesz mógł aktywnie z nich korzystać.

Pola powyżej oznaczone symbolem (*) są polami obowiązkowymi - jeśli nie podasz takich danych osobowych, Spółka i / lub Twoi Sponsorzy nie będą w stanie zrealizować stosownych celów, które są opisane poniżej w niniejszej polityce.  

2.     Dane osobowe zebrane na Twój temat:

·    Firma przetwarza dane osobowe związane z historią zakupów, Twoją działalnością w ramach Klubu Oriflame, wynikami i rekrutacją oraz udostępnia niektóre/wszystkie te dane Sponsorom w celu zarządzania ich sieciami. 

·       Spółka przetwarza następujące dotyczące Ciebie dane osobowe w związku z Twoją rejestracją jako Klubowicz:

o   unikatowy identyfikator Klubowicza;

o   datę rozpoczęcia członkostwa; oraz

o   data rocznicy członkostwa.

·       Ponadto, w odniesieniu do każdej wizyty na stronie internetowej i każdej aplikacji Oriflame lub jakiegokolwiek oprogramowania/aplikacji innej firmy używanej przez Oriflame na podstawie SaaS, Firma automatycznie gromadzi następujące dane osobowe:

o   informacje techniczne, w tym adres IP (Internet Protocol) używany do połączenia komputera z Internetem, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienie strefy czasowej, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platforma;   

o   informacje o Twojej wizycie na stronie internetowej, w tym pełny strumień kliknięć Ujednolicone lokalizatory zasobów (URL) do, przez i z witryny internetowej (w tym data i godzina); produkty, które przeglądałeś lub wyszukiwałeś; czasy odpowiedzi na stronę, błędy pobierania, długość wizyt na niektórych stronach, informacje o interakcjach na stronie (takie jak przewijanie, kliknięcia i przyciski myszy) oraz metody używane do odchodzenia od strony i dowolny numer telefonu używany do wywołania naszego numeru obsługi klienta; oraz

o   informacje uzyskane za pośrednictwem plików cookies, które Spółka lub inny dostawca usług zamieszcza na stronie. 

·       Firma przetwarza opinie lub oświadczenia, które wyrażasz na forach dyskusyjnych lub w komunikacji z nami oraz wszelkie inne informacje, które nam przekazujesz w trakcie korzystania z naszej strony internetowej lub korespondencji z nami lub naszymi przedstawicielami lub postami i wiadomościami w mediach społecznościowych.

·     Spółka przetwarza dane osobowe niezbędne do analizy skuteczności komunikacji z Tobą, na przykład liczbę otwartych e-maili, kursy kliknięć, strony odwiedzane za pośrednictwem linków mailowych lub zakupione produkty.

 

W jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane osobowe i jaka jest podstawa prawna takiego wykorzystania?

Zarówno Spółka, jak i Twoi Sponsorzy przetwarzają powyższe dane osobowe jako niezależni administratorzy danych. Każde z nich samodzielnie przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

1.      Przetwarzanie przez Spółkę

·       Konieczność kontraktowa: w celu zawarcia i wypełnienia umowy z użytkownikiem, na przykład, jeśli dokonujesz zakupu naszych produktów. Obejmuje to weryfikację tożsamości, przyjmowanie płatności, komunikowanie się z Tobą, świadczenie usług dla klientów i organizowanie dostawy lub innego dostarczania produktów, nagród lub usług, umożliwianie Ci uczestnictwa w wydarzeniach wideo na żywo i czatowanie podczas sesji wideo na żywo.

·     Uzasadnione interesy: w celu realizacji uzasadnionych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki i tylko w sytuacji, gdy nie narusza to nadrzędnego charakteru Twoich interesów lub podstawowych praw i wolności:

o   aby zapewnić wystarczające informacje o możliwościach biznesowych Oriflame i instrukcje dotyczące dostępnych narzędzi i programów online, które mogą pomóc Ci w założeniu i rozwoju Twojej działalności jako Pratnera biznesowego lub w zachęcaniu innych do dołączenia do Klubu Oriflame; 

o   zapewnienie skutecznego zarządzania siecią Partnerów biznesowych i Klubowiczów (w tym umożliwienie Ci nawiązywania kontaktów z innymi Partnerami biznesowymi w ramach sieci);

o   do komunikowania się z użytkownikiem (w tym do dostarczania informacji, które pomogą mu optymalizować korzyści z przynależenia do Klubu Oriflame (takich jak m.in., przypominanie o ważnych wydarzeniach lub informowanie o osiągniętych celach); 

o   zaprosić Cię do grup mediów społecznościowych Oriflame i do brania w nich udziału, aby pomóc Ci zintegrować się ze społecznością Oriflame i być jej częścią, podzielić się doświadczeniami i uzyskać najnowsze informacje na temat produktów i możliwości biznesowych Oriflame;

o   analizowanie Twoich wyników związanych z zapraszaniem innych osób do Klubu Oriflame); 

o   zapraszanie do udziału w badaniach lub badaniach rynku oraz do udziału w konferencjach, spotkaniach i innych wydarzeniach związanych z możliwościami biznesowymi i produktami;

o   pomoc w monitorowaniu, ulepszaniu, administrowaniu i ochronie naszych produktów, treści, usług i stron internetowych, zarówno online, jak i offline;

o   spersonalizowania swojej strony internetowej, aplikacji lub jej produktów i usług dla Ciebie oraz umożliwienia Ci uczestnictwa w interaktywnych funkcjach naszej strony internetowej;

o   monitorowanie i zapewnienie przestrzegania przez Ciebie naszych zasad i regulaminów;

o   rozpatrywanie i analizowanie wszelkich otrzymanych od Ciebie skarg dotyczących naszych produktów i usług, naszej strony internetowej lub aplikacji; 

o   wysyłanie wiadomości marketingowych pocztą tradycyjną;

omonitorowanie dowolnego konta partnera biznesowego/klubowicza w celu zapobiegania oszustwom, terroryzmowi, wprowadzaniu w błąd, incydentom związanym z bezpieczeństwem lub przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub zgłaszania takich przypadków, zgodnie z obowiązującymi przepisami; oraz

o   aby mierzyć lub rozumieć skuteczność reklam, które służą Tobie i innym, oraz aby dostarczać Ci odpowiednie reklamy (w tym wyniki satysfakcji konsumentów i podobnych badań).

·       Zgodność z prawem: Zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz ochrony uzasadnionych interesów gospodarczych i praw Spółki, w tym między innymi wykorzystania w związku z obowiązkami w zakresie rachunkowości, płatnościami, roszczeniami prawnymi, obowiązkami podatkowymi oraz toczącymi się dochodzeniami i postępowaniami prawnynmi (co obejmuje m.in udostępnienie takich informacji w związku z postępowaniem arbitrażowym lub sądowym).  

·       Zgoda: na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody:

o   Spółka będzie przesyłać Ci marketing bezpośredni dotyczący jej produktów oraz usług podobnych do tych, które już kupiłeś lub innych produktów oraz usług dostarczanych przez Spółkę, jej spółki zależne oraz starannie wybranych partnerów. Będą one wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail, wiadomości SMS i innych technologii wiadomości błyskawicznych lub telefonu tylko jeśli udzielisz na to zgody Spółce (w procesie rejetsrowania się jako Klubowicz lub przez Twoje konto użytkownika na naszej stronie internetowej). Zgodę na marketing bezpośredni możesz w każdym czasie odwołać poprzez: (i) postępowanie zgodnie z instrukcją zawartą w samej wiadomości marketingowej; (ii) zmianę swoich preferencji marketingowych poprzez swoje konto na stronie internetowej; lub (iii) skontaktowanie się z obsługi Klienta Spółki : poczta@oriflame.com.

o   W innych sprawach, w których przetwarzanie Twoich danych wymaga uzyskania Twojej zgody możemy poprosić Cię o konkretną zgodę.  

 

2.     Przetwarzanie danych przez Twoich Sponsorów

·       Uzasadnione interesy: aby każdy z Twoich Sponsorów mógł realizować swoje uzasadnione interesy związane z Twoją członkowstwem w Klubie Oriflame i ich działalnością jako Partnerów biznesowych, w szczególności:

o  zapewnienie skutecznego zarządzania siecią Klubowiczów i Partnerów Biznesowych;

o   aby odpowiedzieć na wszelkie komentarze lub skargi, które możesz wysłać;

o  do komunikowania się z Tobą (w tym dostarczania informacji związanych z przynależnością do Klubu Oriflame i zapraszania Cię na spotkania czy szkolenia Partnerów biznesowych); 

o  analizowania rekrutacji i wyników sprzedaży Partnera biznesowego/Klubowicza (w tym sporządzania raportów wewnętrznych); oraz

·       Zgodność z prawem: W celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym między innymi wykorzystania w związku z roszczeniami prawnymi, zgodnością, celami regulacyjnymi, podatkowymi, dochodzeniowymi (w tym ujawnienia takich informacji w związku z procesem prawnym lub postępowaniem sądowym).

Każda z tych osób będzie administratorem Twoich danych osobowych dla celów opisanych powyżej oraz przedstawi się i poda swoje dane kontaktowe podczas kontaktu z Tobą. Twoi Sponsorzy są niezależni od Spółki wobejc czego nie jest ona odpowiedzialna za sposób korzystania z Twoich danych osobowych przez Partnerów biznesowych będących Twoimi Opiekunami. Będą oni przetwarzać Twoje dane osobowe w wyżej wymienionycm celach, zgodnie z niniejszą polityką, i nie będą udostępniać Twoich danych osobowych żadnym stronom trzecim. Możesz zrezygnować z przesyłania marketingu bezpośredniego przez Twoich sponsorów poprzez postępowanie zgodnie z instrukcjami zawartymi w wiadomości marketingowej lub poprzez swoje konto internetowe na stronie internetowej. 

3.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Nie podejmujemy decyzji, wyłącznie w oparicu o zautomatyzowane PRZETWARZANIE, w tym profilowanie Twoich damych.

Przetwarzamy jednak Twoje dane w sposób częściowo zautomatyzowany w celu oceny niektórych Twoich cech (profilowania). Korzystamy z profilowania, aby dostarczyć Ci dopasowanych informacji i porad dotyczących naszych produktów. Dzięki temu możemy kierować do Ciebie odpowiednie komunikaty i reklamy, takie jak rekomendowanie produktów i usług, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie odpowiednie.

 

Komu i gdzie będą udostępniane Twoje dane osobowe?

1.           Spółka będzie udostępniać Twoej dane osobowe innym spółkom z grupy Oriflame, w szczególności Oriflame Cosmetics AB, PO Box 1095, SE-101 39 Sztokholm, Szwecja; Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH, Hegau Tower, Maggistraße 5, 78224 Singen Hohentwiel, Niemcy;; Oriflame Software s.r.o., Ladova 389/10, Hejčín, 779 00 Ołomuniec, Czechy, Oriflame Cosmetics Ag, Bleicheplatz 3, 8200 Schaffhausen Szwajcaria do analizy na poziomie grupy.     

2.             Zarówno Spółka, jak i Opiekunowie mogą udostępniać Twoje dane osobowe:

·      organom rządowym i/lub funkcjonariuszom organów ścigania, jeżeli jest to wymagane do realizacji powyższej przedstawionych celów, jeżeli jest to nakazane przez prawo lub jeżeli jest to wymagane dla ochrony prawnej własnych uzasadnionych interesów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

·      zewnętrznym usługodawcom i spółom należącym do grupy kapitałowej Oriflame, którzy będą je przetwarzać w imieniu Spółki lub Twoich Sponsorów w wyżej wymienionych celach.  Takie strony trzecie obejmują, ale nie ograniczają się do kurierów, którzy realizują Twoje zamówienia (w tym te, które znajdują się w EOG), usługi obsługi klienta (w tym te, które znajdują się w EOG), dostawców usług marketingowych (w tym tych, które znajdują się w EOG) itp.; 

·       wśród samych Sponsorów (pamiętaj, że oznacza to tylko Opiekuna wraz z jego  opiekunami wyżej w hierarchii grupy w ramach Klubu Oriflame); oraz

·      Partnerom biznesowym lub Klubowiczom/Klientom, którzy należą do Twojej sieci- zarówno tym których zrekrutowałeś jak i tym którzy zostali przydzieleni do Twojej sieci przez Spółkę w momencie ich rejestracji jako Klubowicz/Klient/Partner biznesowy, aby mogli się z Tobą skontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat produktów i usług Oriflame i działania w strukturze Partnerów biznesowych.

3.     ⦁ W przypadku, gdy firma zostanie sprzedana lub zintegrowana z inną firmą, Twoje dane osobowe zostaną ujawnione naszym doradcom oraz każdemu potencjalnemu doradcy nabywcy i zostaną przekazane nowym właścicielom firmy. 

 

Gdzie będą przesyłane Twoje dane?

Firma i Twoi Opiekunowie zamierzają przekazywać (w tym przechowywać) Twoje dane osobowe do krajów spoza Polaksi i poza Europejskim Obszarem Gospodarczym ("EOG") (tj. wszystkich 27 państw członkowskich UE oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii), które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak Poalska  i te kraje w ramach EOG; w szczególności: do Indii, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Szwajcarii. 

W takim przypadku, a także w przypadku przekazywania danych do podmiotu stowarzyszonego lub sprzedawcy w kraju, który nie podlega decyzji Komisji UE w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony, dane osobowe są odpowiednio chronione przez zatwierdzone przez Komisję UE standardowe klauzule umowne (które zostały wdrożone zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO). W przypadku pytań dotyczących standardowych klauzul umownych i/lub chęci uzyskania ich kopii, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych Spółki pod adresem privacy@oriflame.com. 
 
Jakie pliki cookies będą wykorzystywane w serwisie?

Serwis wykorzystuje pliki cookies (małe pliki zamieszczane na dysku twardym Twojego urządzenia), aby odróżnić Cię od innych użytkowników serwisu. Pomaga nam to zapewnić wysoką jakość podczas przeglądania strony internetowej, a także pozwala nam ulepszać stronę internetową. Używamy plików cookie do analizy przepływu informacji; dostosowywania usług, treści i reklam; pomiaru skuteczności promocyjnej; oraz promowania zaufania i bezpieczeństwa. Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce plików cookie Oriflame.

 

 

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, aby zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszych witryn i aplikacji. Oznacza to, że podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub korzystania z jednej z naszych aplikacji mobilnych przeglądarka automatycznie przesyła pewne informacje do Google. Obejmuje to na przykład adres strony internetowej, którą odwiedzasz, oraz adres IP. Szczegółowe informacje o sposobie zbierania i przetwarzania danych przez technologię Google można znaleźć pod tym linkiem   TUTAJ .

Jeśli nie chcesz, aby Google Analytics było używane w Twojej przeglądarce, możesz zainstalować dodatek do przeglądarki Google Analytics. Więcej o Google Analytics i polityce prywatności Google znajdziesz  TUTAJ

Twoje prawa

Przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Poniżej przedstawiamy te prawa:

 1. Prawo Dostępu:
  • Masz prawo uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, dostępu do informacji na ich temat, w tym do celów przetwarzania, kategorii danych, odbiorców lub kategorii odbiorców, do których są przekazywane, oraz planowanego okresu przechowywania.
 2. Prawo Do Poprawiania Danych:
  • Jeśli Twoje dane są niekompletne lub nieprawidłowe, masz prawo żądania ich poprawienia lub uzupełnienia.
 3. Prawo Do Usunięcia (Prawo Do Bycia Zapomnianym):
  • Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, szczególnie gdy dane te nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, lub gdy cofnąłeś swoją zgodę na przetwarzanie.
 4. Prawo Do Ograniczenia Przetwarzania:
  • W określonych sytuacjach masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Na przykład, gdy kwestionujesz poprawność danych, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania na czas weryfikacji ich poprawności.
 5. Prawo Do Przenoszenia Danych:
  • Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w powszechnie używanym formacie, czyli takim, który jest czytelny maszynom, oraz przekazać je innemu administratorowi danych.
 6. Prawo Do Sprzeciwu:
  • W niektórych sytuacjach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, zwłaszcza gdy przetwarzamy je na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. 
  • W przypadku gdy Spółka i/lub Twoi Sponsorzy poprosili o zgodę na przetwarzanie danych, możesz wycofać tę zgodę. 

Prawa te są ograniczone w niektórych sytuacjach - na przykład, gdy Spółka i/lub Twoi Sponsorzy mogą wykazać, że mają prawny wymóg przetwarzania Twoich danych osobowych. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że są oni w stanie zachować dane nawet w przypadku wycofania zgody. 

Jeżeli Spółka i/lub Twoi Sponsorzy wymagają od Ciebie  danych osobowych do spełnienia zobowiązań prawnych lub umownych, podanie takich danych jest obowiązkowe: jeżeli takie dane nie zostaną przekazane, wówczas Spółka i/lub Twoi Sponsorzy nie będą mogli zarządzać swoimi stosunkami umownymi z Tobą lub wypełniać nałożonych na nich zobowiązań. Powyżej opisaliśmy, które pola danych jesteś zobowiązany podać, oraz konsekwencje ich niepodania. 

Spółka i Twoi Sponsorzy mają nadzieję, że będą w stanie odpowiedzieć na wszelkie Twoje pytania dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących sposobu przetwarzania przez nie Twoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:

·       Spółka: Kontakt z inspektorem ochrony danych w Spółce: privacy@oriflame.com. Możesz również skontaktować się z nami pod następującym adresem: Oriflame Poland Sp. z o.o. Wołoska 22, lub

·       Opiekun: Korzystając z danych kontaktowych podanych w wiadomości e-mail z potwierdzeniem, którą wysłaliśmy Ci podczas procesu rejestracji Klubowicza, lub tych podanych w każdej komunikacji otrzymywanej od Opiekuna. Listę Twoich sponsorów znajdziesz także w raportach na Twoim profilu na naszej stronei internetowej.

W wypadku nierozwiązanych problemów z zakresu prtzetwarzania Twoich dancyh osobowychych, masz również prawo złożyć skargę do organów ochrony danych. Właściwym organem ochrony danych będzie organ nadzorczy w państwie Twojego miejsca zwykłego pobytu, pracy lub domniemanego naruszenia przepisów o ochronie danych.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Zachowamy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że zgodnie z prawem wymagany jets dłuższy okres przechowywania. Kryteria, na podstawie których ustalamy okresy przechowywania, obejmują:

 

·       Charakter i wrażliwość zebranych danych osobowych.

·       Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

·       Obowiązek prawny przetwarzania danych.

·       ⦁ Uzyskanie przez nas Twojej zgody na określony cel przetwarzania.

Po upływie okresu przechowywania lub gdy dane nie są już potrzebne do pierwotnego celu, będziemy bezpiecznie usuwać, anonimizować lub agregować informacje, zgodnie z odpowiednimi procedurami.

 

W pewnych okolicznościach możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy czas, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub jeśli jest to konieczne do ustanowienia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

 

Jeśli masz pytania dotyczące naszych praktyk przechowywania danych lub chciałbyś uzyskać konkretne informacje na temat tego, jak długo Twoje dane osobowe będą przechowywane w określonym celu, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie.

Zmiany w tych zasadach

Wszelkie zmiany, jakie możemy wprowadzić w polityce w przyszłości, będą publikowane na stronie internetowej i, w stosownych przypadkach, powiadamiane przez e-mail lub w inny sposób. Zmiany będą również dostępne w naszej siedzibie.