Oferujemy Państwu możliwość skorzystania z analizy skóry Oriflame na naszej stronie internetowej bądź w aplikacji. Aplikacja umożliwia otrzymanie odpowiednich zaleceń dotyczących produktów dla stanu skóry na podstawie odpowiedzi na udostępnione przez nas pytania. Korzystanie z analizy skóry Oriflame odbywa się zasadniczo bez podawania danych osobowych (odpowiednio bez łączenia z kontem klienta). W takim przypadku przetwarzamy podane przez Państwa informacje wyłącznie w formie zanonimizowanej, tzn. bez identyfikacji Państwa osoby.
Z analizy skóry Oriflame można korzystać również wirtualnie poprzez zdjęcie ("selfie"). Z funkcji tej można skorzystać tylko wtedy, gdy udzielisz nam dostępu do przedniej kamery swojego urządzenia, z którego odwiedzasz naszą stronę internetową. Przetwarzamy przekazane przez Państwa dane obrazowe i zawarte w nich cechy, które abstrakcyjnie umożliwiają identyfikację Państwa osoby, wyłącznie w celu udostępnienia funkcji analizy skóry.
Ponieważ przetwarzane dane wizerunkowe mogą zawierać również cechy biometryczne, a takie cechy (np. pozycja oczu/nosa itp.) muszą być koniecznie przetwarzane w celu świadczenia usługi, traktujemy tak przetwarzane dane jako dane szczególnie wrażliwe. W związku z tym przed wykonaniem zdjęcia uzyskujemy od Państwa zgodę. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana - np. poprzez anulowanie procesu - ze skutkiem na przyszłość. Funkcja nie może być wtedy dłużej wykorzystywana (chyba że ponownie wyrazisz zgodę).