Przejdź do głównej zawartości Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwania
 1. Kosmetyki Oriflame
 2. Centrum Prasowe
 3. Informacje Prasowe
 4. Ogłoszenie o likwidacji Fundacji „Oriflame Polska – spełniamy Marzenia”

Ogłoszenie o likwidacji Fundacji „Oriflame Polska – spełniamy Marzenia”

Ogłoszenie o likwidacji

Fundacji „Oriflame Polska – spełniamy Marzenia”
w likwidacji

Działając w imieniu Fundacji „Oriflame Polska – Spełniamy Marzenia” w likwidacji, jako Likwidator upoważniony do jednoosobowej reprezentacji, niniejszym informuję, że:

 • uchwałą Nr 1 z dnia 31 stycznia 2022 r. podjętą przez Fundatora rozpoczęty został proces likwidacji Fundacji „Oriflame Polska – Spełniamy Marzenia w likwidacji. Postanowieniem z dnia 14 marca 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego potwierdził otwarcie likwidacji.
 • zgodnie z uchwałą Nr 1 z dnia 31 stycznia 2022 r. podjętą przez Fundatora oraz postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 14 marca 2022 r. Likwidatorem Fundacji ustanowiono Pana Dariusza Komorka adres do kontaktu:
  • Dariusz Komorek
   Fundacja „Oriflame Polska – Spełniamy Marzenia” w likwidacji
   ul. Wołoska 22
   02-675 Warszawa
 • wszelkie roszczenia, wierzytelności przysługujące osobom trzecim wraz z potwierdzającymi ich istnienie dokumentami zgłaszać można pisemnie w terminie do dnia 07 stycznia 2023 r. na ręce Likwidatora, kierując korespondencję na adres:
  • Dariusz Komorek
   Likwidator
   Fundacja „Oriflame Polska – Spełniamy Marzenia” w likwidacji
   ul. Wołoska 22
   02-675 Warszawa

Warszawa; dn. 07 grudnia 2022 r.

Likwidator
Dariusz Komorek