ZASADY I WARUNKI

KLUBOWICZÓW I UŻYTKOWNIKÓW ONLINE ORIFLAME

Niniejsze Zasady i Warunki("Regulamin") oraz wszelkie dokumenty, o których w nim mowa, stanowią, po ich zaakceptowaniu przez użytkownika, wiążącą umowę ("Umowa") pomiędzy Oriflame Poland Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, Poland, VAT: 5220103006 ("Oriflame", "my", "nas", "nasz") oraz Ty ("Ty", "Klubowicz").

Regulamin określa warunki prawne regulujące korzystanie z platformy sprzedażowej Oriflame https://pl.oriflame.com/ ("Strona") w celu zakupu Produktów w Polsce ("Terytorium") i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, oświadczenia lub zobowiązania. Opublikowaliśmy niniejsze Warunki na naszej stronie internetowej, która jest dostępna dla Klubowicza, w związku z czym zalecamy wydrukowanie lub zapisanie i zachowanie kopii niniejszych Warunków i wszystkich innych dokumentów składających się na Umowę.

1.          KWALIFIKOWALNOŚĆ

1.1. Produkty sprzedawane przez nas na Stronie nie są przeznaczone do zakupu przez osoby niepełnoletnie. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z Witryny wyłącznie pod nadzorem i za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

1.2. Klubowicz oświadcza również i gwarantuje, że jest w pełni zdolny i kompetentny do zawarcia warunków, zobowiązań, oświadczeń i gwarancji określonych w niniejszych Warunkach oraz do przestrzegania niniejszych Warunków.

1.3. Klubowicz oświadcza i gwarantuje, że może dokonywać płatności za pomocą karty kredytowej lub innej metody płatności dozwolonej przez Stronę.

2.              TWOJE KONTO

Jeśli Klubowicz zarejestruje się u nas za pośrednictwem Strony ("Klubowicze"), jest odpowiedzialny za wybranie bezpiecznego hasła, które powinno zawierać co najmniej 6 znaków, za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera lub urządzenia, a także zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce przy użyciu jego konta lub hasła. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamykania kont, usuwania lub edytowania treści lub anulowania zamówień według własnego uznania.

3.              PRODUKTY

 

"Produkty Oriflame" lub "Produkty" to kosmetyki oraz akcesoria, a także niektóre produkty spożywcze i suplementy diety oferowane do sprzedaży pod znakami towarowymi Oriflame. Wszystkie produkty, ceny, oferty i promocje określone na Stronie są ważne i wiążące tylko w okresie wskazanym lub, jeśli nie wskazano okresu, w czasie sesji przeglądania. Szczegóły produktów na Stronie zawierają opisy głównych cech Produktów.

Zdjęcia produktów w naszym katalogu lub na naszej stronie internetowej służą wyłącznie celom ilustracyjnym: kształt, kolor i rozmiar dostarczonych produktów może różnić się od przykładów pokazanych w naszym katalogu lub na naszej stronie internetowej, a takie różnice nie stanowią wady produktu.

 

 

PL Zasady i warunki Klubowiczów i użytkowników online Oriflame

 

4.         ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

4.1. Klubowicz może składać zamówienia na Stronie, wybierając produkty, które chce kupić. Złożeniem zamówienia uznaje się złożenie nam przez Klubowicza oferty zakupu wybranych produktów.

4.2.      Zamówienie uznaje się za złożone po wykonaniu następujących kroków:

4.2.1 Klubowicz wybrał produkty, które chce zakupić, korzystając z opcji "dodaj do koszyka" bądź wpisując kody produktów do koszyka poprzez “Szybkie zamówienie”; Klubowicz może w dowolnym momencie przeglądać i modyfikować zawartość koszyka, zmieniając ilość produktów, usuwając produkty lub usuwając całą zawartość koszyka;

                   4.2.2 Klubowicz zaakceptował niniejszy Regulamin;

4.2.3 Klubowicz podał dane osobowe niezbędne do przyjęcia, przetworzenia i realizacji zamówienia, w tym do zarządzania kontem Klubowicza; oraz

                   4.2.4 wybrał preferowaną metodę dostawy i płatności.

4.3. Po złożeniu zamówienia online nie można go zmienić za pośrednictwem Strony.  W razie potrzeby anulowania zamówienia należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod adresem poczta@oriflame.com

4.4. Po przyjęciu zamówienia przez Oriflame, potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane do Klubowicza pocztą elektroniczną, co spowoduje zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Klubowicz może odmówić przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny. Zwrócimy w całości wszelkie dokonane już płatności.

4.5. Oprócz potwierdzenia zamówienia Klubowicz otrzyma szczegóły dotyczące wysłanych do niego produktów oraz wszelkie inne niezbędne informacje.

4.6.      W przypadku zamówienia online należy pamiętać o następujących kwestiach:

4.6.1 niniejszy Regulamin wraz z naszym potwierdzeniem zamówienia będą stanowiły umowę pomiędzy Tobą a Oriflame dotyczącą sprzedaży i zakupu produktów (które zalecamy zapisać lub wydrukować) lub które mogą zostać przekazane przez nas za pomocą innych środków komunikacji;

            4.6.2    umowa może zostać zawarta wyłącznie w języku polskim; oraz

            4.6.3    Oriflame przestrzega Kodeksu Postępowania określonego w punkcie 18.3 Warunków.

4.7. Zamówień zrealizowanych i opłaconych nie można anulować, z wyjątkiem przypadków opisanych w punktach 8 i 9.

4.8. Zamówienia można składać o dowolnej porze w ciągu dnia, z wyjątkiem ograniczonej niedostępności w czasie aktualizacji Strony.

4.9 Nie wszystkie produkty będą dostępne przez cały czas. Jeśli dany produkt jest niedostępny w momencie składania zamówienia przez Klubowicza, dołożymy wszelkich starań, aby poinformować o tym Klubowicza przed sfinalizowaniem zamówienia, tak aby mógł on zmienić lub zrezygnować z zamówienia.

4.10 Strona może okazjonalnie i przez ograniczony czas nie być dostępna z powodu konserwacji lub z różnych przyczyn technicznych. Oriflame nie ponosi odpowiedzialności za taką niedostępność i odrzuca wszelkie roszczenia z tego tytułu zgłaszane przez Klubowiczów lub

innych odwiedzających. Dostępność produktów i usług opisanych na Stronie oraz opisy takich produktów i usług mogą się różnić w zależności od lokalizacji i czasu.

5.          CENY I PŁATNOŚCI

5.1 O ile nie zaznaczono inaczej, ceny produktów wyświetlane na Stronie stanowią pełną cenę detaliczną produktów w chwili złożenia zamówienia.  Wszystkie ceny podane są w walucie lokalnej i zawierają VAT.

5.2  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w dowolnym czasie i według własnego uznania, ale wszelkie zmiany cen produktów wybranych przez Klubowicza przed złożeniem zamówienia nie będą stanowić części umowy między nami, chyba że Klubowicz i my wyraźnie zgodzimy się, że tak się stanie.

5.3 Ceny nie obejmują kosztów transportu, dostawy i wszelkich innych opłat, które są wyraźnie wskazane jako dodatkowe opłaty do ceny podczas procesu zamawiania i które mogą się różnić w zależności od wybranej przez Klubowicza metody dostawy.

5.4       Jeśli Klubowicz jest w posiadaniu kodu promocyjnego i aktywował go, przesyłając jego kod w sposób wskazany na Stronie, odliczymy jego wartość od ceny.

5.5 Płatności można dokonywać kartami bankowymi lub w inny sposób określony w niniejszych Warunkach.  Akceptowana jest większość głównych bankowych kart płatniczych.

5.6 W celu pobrania płatności zastrzegamy sobie prawo do współpracy z zewnętrznym dostawcą usług.  Klubowicz może spodziewać się otrzymywania faktur i informacji o płatnościach od tego zewnętrznego usługodawcy. Co do zasady, wszystkie faktury muszą zostać opłacone w terminie określonym na fakturze.  Za opóźnienia w płatnościach mogą być naliczane odsetki dzienne według obowiązującej stopy procentowej Banku Centralnego, a także uzasadnione koszty odzyskania należności zgodnie z obowiązującą Polityką.

5.7 Dla bezpieczeństwa płatności online dokonywanych kartą, wszystkie informacje dotyczące płatności są szyfrowane.  Ponieważ Oriflame współpracuje z autoryzowanymi dostawcami usług płatniczych, informacje o kartach kredytowych są przetwarzane prawidłowo i zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa danych branży kart płatniczych.

5.8 Jeśli udostępnimy opcję cyklicznych płatności kartą, będziesz mieć możliwość wyraźnego wyboru i subskrypcji tej wygodnej metody płatności.  Wszelkie dalsze płatności będą autoryzowane na karcie płatniczej Klubowicza w momencie składania zamówienia, a kwota zostanie pobrana z karty płatniczej Klubowicza w momencie wysłania przez Oriflame zamówionych produktów.  Będziesz mógł zrezygnować z płatności cyklicznych w dowolnym momencie, przechodząc do strony swojego profilu i klikając zakładkę karty płatniczej.

5.9       Klubowicz wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych.

6.          DOSTAWA I PRZENIESIENIE RYZYKA

6.1        Zamówione produkty mogą być dostarczone wyłącznie na Terytorium.

6.2 Miejscem dostawy produktów będzie miejsce wybrane przez Klubowicza w zamówieniu. W przypadku paczek o nadmiernej wadze Klubowicz zostanie poinformowany przez firmę logistyczną e-mailem lub SMS-em o adresie punktu odbioru, w którym zostanie zrealizowana dostawa.

6.3 Przetworzymy i dostarczymy zamówienie tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 30 dni po potwierdzeniu zamówienia przez nas. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane okolicznościami pozostającymi poza naszą kontrolą.

6.4       Ryzyko utraty produktów i prawo własności do produktów przechodzi na Klubowicza z chwilą dostawy produktów.

6.5 Oriflame nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie, błędną lub opóźnioną dostawę zamówienia spowodowaną podaniem przez Klubowicza nieprawidłowych lub niekompletnych informacji.

6.6 Zastrzegamy sobie prawo do jednostronnego anulowania zamówienia złożonego przez Klubowicza w dowolnym momencie, jeśli mamy uzasadnione podejrzenie, że Klubowicz narusza którykolwiek z Warunków.

7.         ZGODNOŚĆ NASZYCH PRODUKTÓW

Gwarantujemy, że produkty kosmetyczne Oriflame są wytwarzane zgodnie z Wytycznymi Dobrych Praktyk Wytwarzania Produktów Kosmetycznych EN ISO 22716:2007 oraz Kodeksem Praktyk Oriflame.

8.          PRAWO DO ANULOWANIA ZAMÓWIEŃ

8.1. Ściśle przestrzegamy zasad zwrotu produktów obowiązujących na Terytorium (więcej informacji znajduje się w punkcie 9).

8.2. Bez uszczerbku dla prawa do anulowania zamówienia i zwrotu produktu, po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić jej zawartość, aby upewnić się, że nie zawiera ona żadnych Produktów, które mogły zostać uszkodzone podczas transportu. Klubowicz lub osoba odbierająca Produkty w jego imieniu musi niezwłocznie powiadomić Dział Obsługi Klienta, wypełniając formularz reklamacyjny na swoim koncie Oriflame i opisując uszkodzenie/wadę. Reklamację można również przesłać pocztą elektroniczną na adres poczta@oriflame.com.

9.         PRAWO DO ZWROTU I REKLAMACJI

 

9.1 Klubowicz może zwrócić zamówienie na produkt(y) bez podania przyczyny w okresie określonym poniżej w punkcie 9.2 Oznacza to, że w odpowiednim okresie, jeśli Klubowicz zmieni zdanie lub z jakiegokolwiek innego powodu zdecyduje, że nie chce zatrzymać produktu, może powiadomić nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy i otrzymać zwrot pieniędzy.

9.2 Klubowicz może zwrócić zamówienie w dowolnym momencie, nawet po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia pocztą elektroniczną, ale nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia fizycznego otrzymania produktu lub ostatniego z produktów, jeśli Klubowicz zamówił więcej niż jeden produkt.

9.3 Aby odstąpić od umowy, wypełnij formularz reklamacyjny na swoim koncie Orilfame oraz wyślij wypełniony formularz odstąpienia od umowy pod adres e-mail reklamacje@oriflame.com  lub pocztą na adres Oriflame, Oriflame Poland Sp. z o. o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa. Możesz skorzystać z wzoru formularza, aby powiadomić nas o rezygnacji z zamówienia. Jeśli wypełnisz ten formularz online i prześlesz go za pośrednictwem naszej strony internetowej, niezwłocznie przekażemy Ci potwierdzenie otrzymania takiej rezygnacji na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną). Klubowicz może chcieć zachować kopię powiadomienia o zwrocie/korekcie zamówienia dla własnej dokumentacji. Wystarczy skorzystać z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania. W związku z tym, jeśli Klubowicz wyśle do nas powiadomienie o rezygnacji pocztą elektroniczną lub listownie, wówczas rezygnacja będzie skuteczna od daty wysłania do nas wiadomości e-mail lub listu.

9.4 Klubowicz otrzyma pełny zwrot kwoty zapłaconej za produkty oraz wszelkich uiszczonych opłat za dostawę (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru rodzaju dostawy innego niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez nas). Możemy dokonać potrącenia ze zwrotu z tytułu utraty wartości dostarczonych produktów, jeśli utrata ta jest wynikiem niepotrzebnego obchodzenia się z nimi przez Klubowicza. Klubowicz ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości produktów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów. Przetworzymy należny Klubowiczowi zwrot tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu (a) 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym otrzymamy z powrotem od Klubowicza wszelkie dostarczone produkty lub (b) (jeśli wcześniej) 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Klubowicz dostarczy dowód, że zwrócił produkty lub (c) jeśli nie dostarczono żadnych produktów, 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Klubowicz przekazał nam powiadomienie o odstąpieniu od umowy, jak opisano w punkcie 9.3, z zastrzeżeniem punktu 9.8. W przypadku zwrotu produktów z powodu ich wadliwości lub błędnego opisu, patrz punkt 9.5.

9.5 Jeśli Klubowicz zwrócił nam produkty, ponieważ są one wadliwe lub błędnie opisane, zwrócimy pełną cenę wadliwego produktu, wszelkie obowiązujące opłaty za dostawę oraz wszelkie uzasadnione koszty poniesione przez Klubowicza w związku ze zwrotem przedmiotu do nas.

9.6 Możemy dokonać zwrotu za pomocą karty kredytowej, karty debetowej lub innych kanałów użytych przez Klubowicza do zapłaty, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w każdym przypadku Klubowicz nie ponosi żadnych opłat w wyniku zwrotu.

9.7 Należy pamiętać, że niektórych produktów ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie można zwrócić w ramach odstąpienia od umowy. Takie produkty są odpowiednio oznaczone na

Stronie. 

9.8       Jeśli produkty zostały dostarczone Klubowiczowi:

9.8.1     Klubowicz musi zwrócić nam produkty niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył odstąpienie od umowy.

9.8.2 z wyjątkiem sytuacji, kiedy produkty są wadliwe lub błędnie opisane (w takim przypadku, patrz punkt 9.5), Klubowicz będzie odpowiedzialny za bezpośredni koszt zwrotu produktów do nas; oraz

9.8.3 Klubowicz ma prawny obowiązek przechowywania produktów w swoim posiadaniu i dbania o nie w rozsądnym zakresie, gdy znajdują się one w jego posiadaniu.

9.9 Szczegółowe informacje na temat przysługującego Klubowiczowi prawa do odstąpienia od umowy oraz wyjaśnienie, jak z niego skorzystać, w tym sugerowany formularz zwrotu, znajdują się w dokumentach opisanych w punkcie 4.5. Formularz zwrotu można również pobrać tutaj.

9.10 Jesteśmy prawnie zobowiązani do dostarczania produktów zgodnych z umową. Konsumentowi zawsze przysługuje prawo do reklamacji w odniesieniu do produktów, które są wadliwe lub niezgodne z opisem. Zasady dotyczące zwrotów określone w niniejszym punkcie 9 lub w niniejszych Warunkach nie mają wpływu na te prawa. Porady dotyczące praw przysługujących Klubowiczowi na Terytorium można uzyskać w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

9.11 Ponadto gwarantujemy jakość każdego produktu Oriflame i zaświadczamy, że są one wytwarzane przez nas lub dla nas zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Jesteśmy przekonani, że nasi klienci uznają nasze produkty za satysfakcjonujące pod każdym względem. W związku z tym oferujemy Unikalną Gwarancję Satysfakcji Oriflame, która umożliwia wymianę lub pełny zwrot pieniędzy za każdy produkt, z którego nie jesteś w pełni zadowolony. W ramach Unikalnej Gwarancji Satysfakcji możesz zwrócić do 5 produktów z jednego zamówienia, każdy, który nie jest zużyty w więcej niż 30%. Zwrot pieniędzy powinien nastąpić w ciągu 30 dni od otrzymania produktu. Gwarancja ta nie obejmuje produktów celowo uszkodzonych lub niewłaściwie używanych. O ile nie poinformowano inaczej, zwroty i reklamacje na podstawie niniejszej klauzuli będą dokonywane zgodnie z warunkami określonymi w poprzednich punktach niniejszej klauzuli 9. Niniejsza gwarancja nie ma wpływu na ustawowe prawa Klubowicza.

10.        DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

10.1. Jeśli podajesz informacje na Stronie, zgadzasz się podać dokładne, aktualne i kompletne informacje na swój temat, jeśli jest to wymagane i zgadzasz się aktualizować takie informacje w razie potrzeby ("Dane Osobowe"). Będziemy wykorzystywać i przechowywać Dane Osobowe gromadzone za pośrednictwem Witryny zgodnie z obowiązującym prawem i Polityką Prywatności Oriflame.

10.2 Klubowicz może zapraszać inne osoby do Klubu Oriflame, a po ich dołączeniu (jako Klubowicze lub Partnerzy Biznesowi) będzie miał, jako niezależny administrator danych, dostęp do ich Danych Osobowych w celach związanych z członkostwem Klubowicza i jego Klubowiczów w Klubie Oriflame lub za ich zgodą, w celach e-marketingowych. Jako niezależny administrator danych osobowych:

10.2.1 Klubowicz gwarantuje i zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych i prywatności;

   10.2.2  Klubowicz podejmie w szczególności odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych przed przypadkowym lub    niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, w szczególności, gdy przetwarzanie obejmuje przesyłanie danych przez sieć, oraz przed wszelkimi innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.  Uwzględniając aktualny stan wiedzy i koszt ich wdrożenia, środki te zapewniają poziom bezpieczeństwa odpowiedni do ryzyka związanego z przetwarzaniem i charakterem danych osobowych, które mają być chronione; 

 10.2.3 Klubowicz powiadomi Oriflame niezwłocznie po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa prowadzącym do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do Danych Osobowych, wysyłając wiadomość e-mail do Oriflame na adres privacy@oriflame.com i wyjaśniając charakter incydentu oraz dane, których on dotyczy;

 10.2.4  jeśli w dowolnym momencie otrzymasz wniosek o skorzystanie z praw zgodnie z przepisami o ochronie danych od osoby, której Dane Osobowe przetwarzasz, zastosujesz się do takiego wniosku w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo i zgodnie z wszelkimi zasadami, procedurami lub szkoleniami dostarczanymi Ci przez Oriflame od czasu do czasu ;

 10.2.5 Klubowicz może przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie zgodnie z informacją o ochronie prywatności dostarczoną Klubowiczom i/lub Partnerom Biznesowym Oriflame. Po zakończeniu współpracy z Oriflame, Klubowicz gwarantuje i zgadza się zniszczyć wszystkie Dane Osobowe znajdujące się w jego posiadaniu lub pod jego kontrolą bez zbędnej zwłoki.

10.3. Wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek kary, koszty, opłaty i ogólnie wszelkie wydatki, które Klubowicz może ponieść w wyniku naruszenia obowiązujących przepisów o ochronie danych i prywatności.  

11.        KLUBOWICZE

 

11.1. Klubowicz może zarejestrować się w Klubie Oriflame, tworząc konto na Stronie. Jako Klubowicz będziesz uprawniony do otrzymywania benefitów ze Strefy Korzyści. Klubowicze jako klienci detaliczni nie mają żadnych praw do uczestnictwa w jakimkolwiek planie wynagrodzeń, które są przeznaczone wyłącznie dla Partnerów Biznesowych Oriflame, a co za tym idzie, nie mogą szerzyć naszych możliwości biznesowych ani żadnych korzyści przeznaczonych wyłącznie dla Partnerów Biznesowych Oriflame.

11.2 Oriflame nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności lub czasu działania jakichkolwiek Programów dla Klubowiczów ani co do tego, że przyniosą one Klubowiczom określony poziom dochodu lub inne korzyści. Oriflame zastrzega sobie prawo do aktualizowania i zmieniania wszelkich Programów dla Klubowiczów, w tym usuwania, zawieszania lub zmieniania jakichkolwiek korzyści lub programów, lub dodawania nowych korzyści lub nowych programów w dowolnym czasie i według własnego uznania. Wszelkie rewizje, modyfikacje lub zmiany jakiegokolwiek Programu dla Klubowiczów będą publikowane na naszej stronie internetowej i/lub odpowiednio komunikowane na zarejestrowany adres e-mail Klubowicza i będą obowiązywać od daty podanej w takiej publikacji i/lub powiadomieniu, ale nigdy nie krócej niż 30 dni. Klubowicz jest odpowiedzialny za śledzenie na bieżąco wszelkich takich zmian.

Wszelkie takie zmiany w Strefie Korzyści w Klubie Oriflame i wszelkich innych programach dla Klubowiczów zostaną zaakceptowane przez Klubowicza jako warunek jego dalszego pozostawania zarejestrowanym Klubowiczem, w tym przyszłego korzystania z witryny i zamawiania na niej produktów. W przeciwnym razie uznamy, że Klubowicz zaakceptował zmiany, jeśli będzie kontynuował zamawianie produktów po ich wprowadzeniu.

11.3 Informujemy, że Partnerzy Biznesowi i Klubowicze są niezależnymi wykonawcami, a nie pracownikami, agentami lub przedstawicielami Oriflame i nie są w żaden sposób upoważnieni do działania w naszym imieniu. Wszyscy inni Partnerzy Biznesowi i Klubowicze zaproszeni do Oriflame przez Klubowicza będą dokonywać zakupów w Oriflame po cenach opublikowanych przez Oriflame; będą oni wybierać produkty dla siebie i składać zamówienia bezpośrednio, a nie za pośrednictwem Klubowicza. Klubowicz nie jest upoważniony do negocjowania lub pośredniczenia w zawieraniu umów pomiędzy Oriflame a wprowadzonymi przez niego Parterami Biznesowym i Klubowiczami. Klubowicz nie jest również upoważniony do kupowania, sprzedawania lub zawierania jakichkolwiek umów w naszym imieniu lub w imieniu i na rzecz jakiejkolwiek innej spółki z Grupy Oriflame. Klubowicz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie jest "agentem handlowym" w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa na Terytorium i nie jest uprawniony do otrzymania żadnego odszkodowania lub rekompensaty po zakończeniu relacji z Oriflame.

11.4 Klubowicze i Partnerzy Biznesowi są związani naszym Kodeksem Etyki i Zasadami Postępowania. Zachęcamy do informowania naszego Działu Obsługi o wszelkich nieuczciwych, agresywnych lub w inny sposób niewłaściwych zachowaniach Klubowiczów oraz Partnerów Biznesowych. Jako Klubowicz będziesz przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Etycznego i Zasad Postępowania Klubowiczów, gdy będziesz wprowadzać jakiegokolwiek Klubowicza lub Partnera Biznesowego do Oriflame.

11.5 Zawsze możesz awansować do Partnera Biznesowego Oriflame. Po zmianie na Partera Biznesowego, Twoje konto Klubowicza wygaśnie automatycznie. Uzupełniające informacje na temat Partnerów Biznesowych i Klubowiczów, dotyczące zasad podwyższania i obniżania poziomu członkostwa, znajdują się w odpowiedniej Polityce [LINK].

12.        ZNAKI TOWAROWE I PRAWA AUTORSKIE

12.1 Oriflame, nasze logo i nazwy produktów lub gam produktów produkowanych, wprowadzanych na rynek, sprzedawanych lub dystrybuowanych przez nas są znakami towarowymi Grupy Oriflame. Wszystkie inne znaki towarowe, znaki usługowe i logo używane na Stronie są znakami towarowymi, znakami usługowymi lub logo ich odpowiednich właścicieli, którzy mogą,

ale nie muszą być powiązani, połączeni lub sponsorowani przez Oriflame. Jakiekolwiek użycie i/lub kopiowanie jakichkolwiek znaków pojawiających się na stronie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody ich właściciela.

12.2 Cała zawartość zawarta lub udostępniona za pośrednictwem Strony, w tym między innymi oprogramowanie lub kod cyfrowy, skrypty, tekst, dzieła sztuki, zdjęcia, grafiki, logo, ikony przycisków, obrazy nieruchome lub ruchome, klipy wideo i audio oraz kompilacje danych ("Zawartość") są własnością Oriflame, jej dostawców Zawartości lub innych odpowiednich właścicieli, którzy mogą, ale nie muszą być powiązani, połączeni lub sponsorowani przez Oriflame. Zawartość, która nie jest naszą własnością, została nam należycie licencjonowana przez tych właścicieli i jest chroniona przed nieautoryzowanym użyciem, kopiowaniem i rozpowszechnianiem przez prawa autorskie, znaki towarowe, prawo do reklamy i inne prawa oraz traktaty międzynarodowe.

12.3 O ile nie zostało to przez nas wyraźnie dozwolone na piśmie, Klubowicz nie będzie przechwytywał, reprodukował, wykonywał, przekazywał, sprzedawał, licencjonował, modyfikował, tworzył dzieł pochodnych na podstawie lub w oparciu o, ponownie publikował, odtwarzał kodu źródłowego, przesyłał, edytował, publikował, przesyłał, publicznie wyświetlał, umieszczał w ramkach, łączył, rozpowszechniał ani wykorzystywał w całości lub w części jakiejkolwiek Treści. Żadne z postanowień niniejszych Warunków lub Witryny nie powinno być interpretowane jako przyznanie, przez domniemanie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z Treści w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody nas lub osoby trzeciej, która może być właścicielem Treści lub własności intelektualnej wyświetlanej na Stronie.

12.4 Strona jest chroniona prawem autorskim. Powielanie, kopiowanie, sprzedaż, odsprzedaż lub handel Witryną są surowo zabronione.

12.5 Jakiekolwiek korzystanie z Treści w sposób inny niż dozwolony w niniejszych Warunkach będzie stanowić naruszenie Warunków i może stanowić naruszenie praw autorskich i/lub praw do wzorów i/lub patentów. Klubowicz zobowiązuje się nie wykorzystywać Treści do celów niezgodnych z prawem i nie naruszać naszych praw ani praw innych osób. Klubowicz zobowiązuje się nie zakłócać (ani nie zezwalać na zakłócanie) normalnych procesów lub korzystania z Witryny przez inne strony, w tym między innymi poprzez próby uzyskania dostępu do obszarów administracyjnych Witryny.

13.        ROZWIĄZANIE; MODYFIKACJA

13.1 Ustalimy, czy Klubowicz przestrzega niniejszych Warunków w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania. Jakiekolwiek naruszenie Warunków może skutkować ograniczeniem dostępu i korzystania z całości lub części Witryny.

13.2 Jeżeli nie będziemy egzekwować wykonania przez Klubowicza któregokolwiek z obecnych warunków lub jeśli nie będziemy egzekwować naszych praw wobec Klubowicza, lub jeśli będziemy zwlekać z ich wykonaniem, nie będzie to oznaczać, że zrzekliśmy się naszych praw wobec Klubowicza i nie będzie oznaczać, że Klubowicz nie będzie musiał przestrzegać tych zobowiązań. Jeśli odstąpimy od niewykonania zobowiązania przez Klubowicza, uczynimy to wyłącznie na piśmie i nie będzie to oznaczać, że automatycznie odstąpimy od jakiegokolwiek późniejszego niewykonania zobowiązania przez Klubowicza.

13.3     Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania działania niniejszej Witryny lub jakiejkolwiek jej części bez powiadomienia Klubowicza lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

 

14.       BŁĘDY I POPRAWKI

Możemy udostępniać łącza do witryn lub zasobów stron trzecich. Udostępnienie przez nas takich łączy nie stanowi poparcia dla jakichkolwiek informacji, produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem takiego łącza. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość lub działanie jakiejkolwiek części Internetu, w tym innych stron internetowych, do których Strona może być połączona lub do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Witryny. Prosimy o informowanie nas o wszelkich błędach lub nieodpowiednich materiałach znalezionych w Stronach, do których prowadzą łącza w niniejszej Stronie.

15.       LINKI

Możemy udostępniać łącza do witryn lub zasobów stron trzecich. Udostępnienie przez nas takich linków nie stanowi poparcia dla jakichkolwiek informacji, produktów lub usług dostępnych za pośrednictwem takiego linku. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość lub działanie jakiejkolwiek części Internetu, w tym innych stron internetowych, do których ta strona może być połączona lub do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej strony. Prosimy o informowanie nas o wszelkich błędach lub nieodpowiednich materiałach znalezionych na stronach internetowych, do których prowadzi link.

16.        ROZPATRYWANIE SKARG I SPORÓW

16.1 Zawsze możesz złożyć skargę, pytanie lub prośbę do Działu Obsługi Klienta Oriflame pod adresem poczta@oriflame.com. Jeśli odpowiedź z Biura Obsługi Klienta Oriflame nie będzie satysfakcjonująca, można skontaktować się z administratorem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB).

16.2. Bez uszczerbku dla naszego wzajemnego prawa do wniesienia do sądu jakiejkolwiek sprawy związanej w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Klubowicza z Witryny lub z zakupionymi od nas produktami, dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie takie spory w drodze polubownych negocjacji w celu uzgodnienia wzajemnie akceptowalnego rozwiązania, a nie w sądzie. Prosimy o omawianie kwestii spornych i kierowanie wszelkich roszczeń w pierwszej kolejności do naszego zespołu obsługi klienta. Klubowicz ma jednak zawsze prawo do zgłaszania wszelkich ewentualnych sporów do Krajowego Centrum Doradztwa Konsumenckiego Terytorium.

17.       PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

17.1 Niniejsze Warunki podlegają prawu Terytorium, a wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub z nimi związane będą rozstrzygane wyłącznie przez właściwe sądy Terytorium.

 

18.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

18.1. Oriflame nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości lub powiadomień na adres e-mail Klubowicza oraz za usuwanie lub blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze i/lub telefonie Klubowicza.

18.2. Oriflame ściśle przestrzega Kodeksu postępowania Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB), Code of Conduct of Seldia (SELDIA Code of Conduct 2021) oraz Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA) (Kodeksu etyki sprzedaży bezpośredniej WFDSA).  Firma Oriflame wymaga od swoich Klubowiczów i Partnerów Biznesowych ścisłego przestrzegania tych kodeksów, zgodnie z dalszymi postanowieniami Kodeksu etycznego i Zasad postępowania Oriflame. 

18.3 Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z umowy na inną organizację, ale nie będzie to miało wpływu na prawa Klubowicza ani nasze obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu.

18.4 Klubowicz może przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na inną osobę wyłącznie za naszą pisemną zgodą. Jednakże, w przypadku zakupu produktu jako prezentu, Klubowicz może przenieść korzyści wynikające z naszej gwarancji, o której mowa w punkcie 7, na odbiorcę prezentu bez konieczności uzyskania naszej zgody.

18.5 Każda umowa zawierana jest pomiędzy Klubowiczem, a nami. Żadna inna osoba nie ma prawa do egzekwowania któregokolwiek z jej warunków. Odbiorca podarowanego przez Klubowicza produktu będzie jednak mógł skorzystać z naszej gwarancji, o której mowa w punkcie 7, ale ani my, ani Klubowicz nie będziemy potrzebować jego zgody na anulowanie lub wprowadzenie jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach.

18.6. Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, nieważność tego postanowienia nie wpłynie na ważność pozostałej części Warunków.

18.7. Niewyegzekwowanie przez Oriflame któregokolwiek z postanowień niniejszego dokumentu nie będzie uważane za zrzeczenie się ich wykonalności.

18.8. O ile Klubowicz nie postanowi inaczej, możemy wysyłać mu alerty, powiadomienia, wiadomości e-mail, pocztę bezpośrednią i ogólnie komunikować się z nim. Możesz zaktualizować swoje preferencje dotyczące komunikacji marketingowej od nas w dowolnym momencie, logując się do ustawień profilu Klubowicza. Akceptując niniejsze Warunki, Klubowicz wyraża zgodę na przesyłanie przez Oriflame wszelkich innych informacji/komunikatów dotyczących umowy i/lub zamówień na trwałym nośniku innym niż papier (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków skierowanych osobiście do Klubowicza, które umożliwiają przechowywanie informacji w sposób dostępny do wykorzystania w przyszłości przez wystarczająco długi okres czasu, a także umożliwiają odtworzenie takich informacji w niezmienionej postaci).

18.9. Wszelkie zawiadomienia przekazywane na mocy niniejszej Umowy, które są przekazywane przesyłką poleconą z dnia na dzień lub przesyłką pocztową pierwszej klasy na adres strony podany w niniejszej Umowie lub na inny adres, o którym jedna ze stron będzie od czasu do czasu powiadamiać drugą stronę na piśmie, będą skutkować rozpoczęciem biegu okresu wypowiedzenia (i) w przypadku przesyłki poleconej z dnia na dzień od dnia nadania takiego zawiadomienia oraz (ii) w przypadku przesyłki pocztowej pierwszej klasy od drugiego dnia roboczego po nadaniu takiego zawiadomienia. Jeśli powiadomienie zostanie przekazane w jakikolwiek inny sposób, okres wypowiedzenia rozpocznie bieg w dniu faktycznego otrzymania powiadomienia. Nie dotyczy to informowania nas o zwrotach zgodnie z punktem 9 - termin zwrotu biegnie od dnia poinformowania nas o chęci zwrotu produktu.

18.10. Dalsze istotne informacje na temat Oriflame Poland Sp. z.o.o. przedstawiono poniżej.

Nazwa: Oriflame Poland Sp. z o.o.

Adres: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa, Poland Dane kontaktowe: Telefon: (22) 307 78 00 Adres e-mail: poczta@oriflame.com Rejestr handlowy lub inny rejestr publiczny Krajowy Rejestr Sądowy numer rejestracyjny KRS:

0000039173 Numer VAT: 5220103006

 

19.       KONTAKT

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Witryny lub niniejszych Warunków, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres poczta@oriflame.com lub zadzwonić pod numer

(22) 307 78 00. Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby rozwiać Twoje wątpliwości i rozwiązać wszelkie problemy, na które zwrócisz nam uwagę.

Ostatnia aktualizacja: 01/01/2024 [AW1]