ZAKUPY WIDEO NA ŻYWO – INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

 

 1. Niniejsza Informacja dotyczy usługi Zakupy wideo na żywo [Usługi], z której korzystasz.
 2. Administratorem danych osobowych gromadzonych w odniesieniu do Usługi jest Oriflame Poland Sp. z o.o., ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa.
 3. Kategorie danych osobowych, które mogą być przez nas gromadzone i przetwarzane, cel i podstawy prawne ich przetwarzania zostały opisane poniżej:
  1. Dane dotyczące dostępu: Twój pseudonim umożliwiający dołączenie do czatu zakupów na żywo, czytanie postów innych uczestników i aktywne czatowanie w trakcie transmisji. Podstawą prawną przetwarzania jest (1) konieczność wynikająca z umowy, tj. zrealizowanie Twojej prośby w celu umożliwienia udziału w transmisji wideo na żywo oraz (2) nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu prawidłowego korzystania i bezpieczeństwa usługi.
  2. Dane dotyczące treści: teksty, obrazy lub jakiekolwiek informacje przesłane w formie czatu. Celem ich przetwarzania jest umożliwienie komunikacji w trakcie transmisji na żywo i po jej zakończeniu: umożliwienie pobierania treści i ich dalszego publikowania / wykorzystywania na naszych stronach internetowych, w mediach społecznościowych lub w każdym innym kanale komunikacji. Podstawą prawną jest (1) wynikające z umowy umożliwienie Ci aktywnego udziału w transmisji wideo na żywo oraz (2) nasz prawnie uzasadniony interes, tj. zapewnienie prawidłowego administrowania usługami, promocja i rozwój biznesu.
  3. Dane dotyczące użytkowania: ogólne dane dotyczące korzystania z usługi. Dane te obejmują zgromadzone zanonimizowane metadane i zanonimizowane statystyki zaangażowania użytkowników, by umożliwić nam analizę skuteczności usług wideo na żywo w czasie trwania transmisji i po jej zakończeniu (mogą to być: liczba widzów, liczba czatów, liczba polubień). Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszych usług.
 4. Udostępnianie Twoich danych osobowych osobom trzecim:
  1. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe (1) Partnerom marki - prowadzącym transmisję na żywo, (2) dostawcom usług i / lub podwykonawcom zlokalizowanym w EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) w zakresie, w jakim jest to uzasadnione, by świadczyć usługę zakupów wideo na żywo.
  2. Przyjmujesz do wiadomości, że dane osobowe lub umożliwiające identyfikację osoby, które przesyłasz do publikacji za pośrednictwem czatu zakupów wideo na żywo, mogą być dostępne na całym świecie i publikowane przez Oriflame i / lub Partnera marki Oriflame prowadzącego transmisję.
 5. Przechowywanie danych: Oriflame może wykorzystywać i przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak długo będzie użytkowana usługa zakupów na żywo.
 6. Wszelkie inne informacje dotyczące sposobu, w jaki Oriflame przetwarza Twoje dane osobowe w związku z Usługą i / lub innymi usługami i produktami, które możesz od nas nabyć, znajdują się w Informacji o prywatności