Przejdź do głównej zawartości Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwania

Witamy na naszym portalu pobierania deklaracji zgodności UE dla produktów zgodnie z art. 15 tj. załącznik II ust. 1.4 zdanie 1 lit. l) do Rozporządzenia (UE) 2016/425 obowiązującego od 21 kwietnia 2018 r. W celu uzyskania deklaracji UE ważnej przed w/w datą prosimy o kontakt pod adresem:

ACCglobalcompliance@oriflame.com

 

45304 EU Declaration of Conformity

45428 EU Declaration of Conformity

45430 EU Declaration of Conformity

45431 EU Declaration of Conformity

45518 EU Declaration of Conformity

46475 EU Declaration of Conformity

46476 EU Declaration of Conformity

46564 EU Declaration of Conformity

 454291 EC Declaration of Conformity

429821 EC DECLARATION OF CONFORMITY

47240 EC DECLARATION OF CONFORMITY