Przejdź do głównej zawartości Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwania

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORIFLAME – KONSULTANTKI/KONSULTANCI

 Data publikacji: 21.05.2018

Co obejmuje niniejsza polityka?

Niniejsza polityka opisuje przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Spółkę i Twoich Sponsorów.

Terminy Spółka lub my w niniejszej polityce oznaczają Oriflame Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 22.

Termin Twój Sponsor w niniejszej polityce oznacza Sponsora wskazanego w potwierdzającej wiadomości e-mail, jaką wysyłamy podczas procesu rejestracji Konsultantki/Konsultanta (tj. Sponsora, który Cię sponsorował, abyś został(a) Konsultantką/Konsultantem), a terminy Twoi Sponsorzy oznaczają Twojego Sponsora wraz ze Sponsorami Twojego Sponsora wyżej w hierarchii Sieci Konsultantek/Konsultantów, którzy będą mieć dostęp do Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą polityką. Informacje o Twoich Sponsorach znajdują się tutaj: https://pl.oriflame.com/mypages/network?iframeUrl=Reports%2FReportNew.aspx%3FRepId%3D487%26SideMenu%3Dfalse%26InNewTab%3Dfalse&showSideMenu=false

Dla celów obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 - „RODO”), Spółka i Twoi Sponsorzy są niezależnymi administratorami Twoich danych osobowych.

Jakie dane osobowe są gromadzone?

W związku z niniejszą polityką gromadzone będą następujące kategorie danych osobowych:

Dane osobowe otrzymane od Ciebie: Zależnie od sposobu, w jaki kontaktujesz się z Oriflame,Spółka zbiera od Ciebie dane, kiedy: wypełniasz formularz na stronie internetowej; przeprowadzasz proces rejestracji Konsultantki/Konsultanta; kupujesz produkty Oriflame; występujesz o odroczoną płatność za zakupione produkty; uczestniczysz w forach dyskusyjnych; korzystasz z innych funkcji mediów społecznościowych na stronie internetowej; zgłaszasz się do konkursu, promocji lub badania opinii na stronie internetowej bądź w inny sposób komunikujesz się ze Spółką (na przykład, kiedy kontaktujesz się z Obsługą Klienta):

 

Dane osobowe

Czy przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym czy wymogiem, który musi zostać wprowadzony do umowy?

Możliwe konsekwencje nieprzekazania takich danych

Imię i nazwisko*;

Wymóg umowny : realizacja zakupów – składania zamówień; rejestracja działalności i członkostwa w Klubie Oriflame

Jeśli nie przekażesz tych danych, nie będziesz mogła/mógł zarejestrować się jako Konsultant(ka) iskładać zamówienia

Data urodzenia;

Wymóg umowny – rejestracja w Klubie Oriflame

Jeślinie przekażesz tychdanych nie będziesz mógł sięzarejestrować

Adres zamieszkania*;

Wymóg ustawowy

Wymóg umowny: realizacja zakupów – składania zamówień; rejestracja działalności i członkostwa w Klubie Oriflame

Musimy zgłaszać Twoje dochody do urzędu skarbowego, a bez tych danych nie możemy spełnić tego obowiązku

Jeśli nie przekażesz tych danych, nie będziesz mogła/mógł zarejestrować się jako Konsultant(ka)

Adres dostawy produktów*;

Wymóg umowny – składanie zamówień

Jeśli nie przekażesz tych danych, nie będziemy mogli dostarczyć Twojego zamówienia

Adres e-mail;

Prawnie uzasadniony interes Oriflame Poland - marketing produktów i usług Oriflame, w tym wcelach analitycznych iprofilowania, gdzie uzasadnionym interesem Oriflame jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

Zgody w celu marketingu produktów i usług Konsultantów - Sponsorów whierarchii grupy Oriflame Poland

Niezbędny do kontaktu, w tym wysyłki informacji marketingowych i badania zadowolenia. Niepodanie wskazanych danych uniemożliwi dostarczenie materiałów marketingowych oraz badających poziom satysfakcji z członkostwa wKlubie za pośrednictwem e-mail

Numer telefonu i numer telefonu komórkowego;

Prawnie uzasadniony interes Oriflame Poland - marketing produktów i usług Oriflame, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Oriflame jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

Zgody w celu marketingu produktów i usług Konsultantów - Sponsorów w hierarchii grupy Oriflame Poland

Niezbędny do kontaktu, w tym wysyłki informacji marketingowych i badania zadowolenia. Niepodanie wskazanych danych uniemożliwi dostarczenie materiałów marketingowych oraz badających poziom satysfakcji z członkostwa wKlubie za pośrednictwem nr telefonu

Twoje hasło*;

Wymóg umowny: realizacja zakupów – składania zamówień; rejestracja działalności i członkostwa w Klubie Oriflame

Bez hasła nie możesz utworzyć swojego konta w naszym systemie internetowym, ponieważ dane muszą być zabezpieczone

Osobisty numer identyfikacyjny;

Wymóg umowny: realizacja zakupów – składania zamówień; rejestracja działalności i członkostwa w Klubie Oriflame

Bez numeru indentyfikacyjnego nie możesz funkcjonować wKlubie Oriflame, ponieważ Twoje konto musi być do Ciebie jednoznacznie przypisane

Imię i nazwisko oraz numer konsultanta Twojego Sponsora;

 

 

Numer identyfikacji podatkowej; nr PESEL

Wymóg ustawowy dla konsultantów otrzymujących świadczenia pieniężne

Musimy zgłaszać Twoje dochody do urzędu skarbowego, a bez tych danych nie możemy spełnić tego obowiązku

 

 

 

Informacje o rachunku bankowym*; oraz

Wymóg umowny dla konsultantów otrzymujących płatności świadczeńfinansowych

Płatności dla naszych konsultantów przekazujemy wyłącznie w formie przelewów bankowych. Bez informacji o rachunku bankowym nie będziemy mogli wypłacić Ci żadnych kwot. Informacje sąniezbędne do działalności iczłonkostwa w Klubie Oriflame.

Numer paszportu (dla Konsultantek/-ów Urody uczestniczących w konferencjach międzynarodowych)*.

Wymóg umowny dla konsultantów uczestniczących w konferencjach

Konferencje międzynarodowe wymagają podróży za granicę I bez danych Twojego dokumentu uprawniającego do podróży za granicę nie będziemy mogli zorganizować Twojego udziału w konferencji.

Pola powyżej oznaczone gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi dla członkostwa w Klubie oraz składania zamówień– jeśli nie przekażesz tych danych osobowych, Spółka i/lub Twoi Sponsorzy nie będą mogli spełnić obowiązujących wymogów do celów opisanych w niniejszej polityce.

 1. Gromadzone dane osobowe:
 1. Przetwarzanie danych przez Spółkę
  • Konieczność umowna: W zakresie wymaganym w celu zawarcia z Tobą umowy i realizowania jej, na przykład jeśli dokonujesz na jej podstawie zakupów. Obejmuje to weryfikację Twojej tożsamości, przyjęcie płatności, komunikacje z Tobą, obsługę klienta oraz organizację dostaw lub innego dostarczenie produktów, nagród lub usług.
  • Prawnie uzasadniony interes Orifilame Poland: W zakresie wymaganym w celu zaspokojenia prawnie uzasadnionych  interesów Spółki, w szczególności:

  - zapewnienia skutecznego zarządzania Siecią Konsultantek/-ów  (w tym umożliwienia Ci kontaktów z innymi Konsultant(k)ami w ramach Sieci);
  - komunikowania się z Tobą (w tym dostarczania Ci informacji służących usprawnieniu Twojej działalności takich jak udostępnianie Ci materiałów i sesji szkoleniowych);
  - analizy Twojej rekrutacji w charakterze Konsultantki/-a  oraz wyników sprzedaży (w tym sporządzania wewnętrznych raportów);
  - zapraszania Cię do udziału w badaniach rynku lub analizach oraz uczestnictwa w konferencjach (odświeżenia wiedzy biznesowej);
  - monitorowania, usprawniania i ochrony należących do Spółki produktów, treści, usług i strony internetowej, zarówno online, jak i offline, a także administrowania nimi;
  - personalizowania dla Ciebie strony internetowej Spółki, jej produktów i usług, a także umożliwiania Ci korzystania z interaktywnych funkcji strony internetowej Spółki;
  - monitorowania Twojego przestrzegania polityk i zasad Spółki oraz dbałości o to, być ich przestrzegał(a);
  - rozpatrywania i obsługi otrzymanych od Ciebie reklamacji dotyczących produktów i usług Spółki oraz jej strony internetowej;
  - marketingu produktów i usług własnych Oriflame Poland, w tym w celach analitycznych i profilowania. Profilowanie danych ma na celu przygotowanie oferty produktów Oriflame Poland uwzględniającej preferencje zakupowe Konsultanta Urody. Te komunikaty mogą być wysyłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej, sms oraz przekazywane telefonicznie tylko, kiedy udzieliłaś/-eś na to zgody podczas procesu rejestracji Konsultantki/Konsultanta  lub za pośrednictwem swojego konta internetowego na stronie ('Moje Strony'), lub (gdzie to dopuszczalne) miałaś/-eś możliwość rezygnacji. Możesz zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych wysyłanych przez Oriflame Poland poprzez zgłoszenie sprzeciwu, tj.: (i) zastosowanie się do instrukcji w samym komunikacie; (ii) zmianę swoich preferencji marketingowych za pośrednictwem swojego konta internetowego na stronie ('Moje Strony'); lub (iii) skontaktowanie się z [Obsługa Klienta w Spółce pod adresem [poczta@oriflame.com]]. Możesz także zrezygnować z jednego z kanałów komunikacji, na który przekazywane są materiały marketingowe tj. środków komunikacji elektronicznej (sms/e-mail/mms) lub połączeń telefonicznych.
  - monitorowania konta Konsultantki/-a w celu zapobiegania nadużyciom, aktom terroryzmu, błędnym oświadczeniom, incydentom dotyczącym bezpieczeństwa oraz przestępstwom, a także badania i zgłaszania powyższych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; oraz 
  - pomiaru lub badania skuteczności reklam przedstawianych Tobie i innym przez Spółkę, a także pokazywanie Ci odpowiednich reklam (w tym badań wyników, badań satysfakcji konsumentów lub podobnych badań).

  • Zgodność z przepisami prawa: W zakresie wymaganym w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz w celu ochrony zasadnych interesów gospodarczych Spółki i przysługujących jej praw, w tym między innymi wykorzystywanie danych osobowych w związku z roszczeniami prawnymi, w celu zapewniania przestrzegania przepisów prawnych, zgodności z regulacjami, do celów podatkowych, dochodzeniowych (w tym ujawnianie takich informacji w związku z procesami prawnymi lub postępowaniami sądowymi)

   2. Przetwarzanie danych przez Twoich Sponsorów
  • Zasadne interesy: W zakresie wymaganym w celu zaspokojenia zasadnych interesów każdego ze Sponsorów, w szczególności:
   • zapewnienia skutecznego zarządzania Siecią Konsultantek/-ów Urody (w tym umożliwienia Ci kontaktów z innymi Konsultant(k)ami Urody w ramach Sieci);
   • oodpowiedzi na ewentualne uwagi lub reklamacje, jakie do nich wyślesz;
   • komunikowania się z Tobą (w tym dostarczania Ci informacji służących usprawnieniu Twojej działalności oraz zapraszania Cię na spotkania Konsultantek/-ów Urody);
   • analizy Twojej rekrutacji w charakterze Konsultantki/-a Urody oraz wyników sprzedaży (w tym sporządzania wewnętrznych raportów); oraz
   • zapraszania Cię do udziału w szkoleniach i spotkaniach Sieci Konsultantek/-ów Urody.
  • Zgodność z przepisami prawa: W zakresie wymaganym w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz w celu ochrony zasadnych interesów gospodarczych Twoich Sponsorów i przysługujących im praw, w tym między innymi wykorzystywanie danych osobowych w związku z roszczeniami prawnymi, w celu zapewniania przestrzegania przepisów prawnych, zgodności z regulacjami, do celów podatkowych, dochodzeniowych (w tym ujawnianie takich informacji w związku z procesami prawnymi lub postępowaniami sądowymi).
  • Zgoda: Z zastrzeżeniem następujących warunków Twoi Sponsorzy będą Ci wysyłać bezpośrednie komunikaty marketingowe dotyczące produktów i usług Spółki podobnych do tych, które już zakupiłaś/-eś , lub dotyczące innych produktów i usług Spółki, jej spółek stowarzyszonych i starannie wybranych partnerów. Te komunikaty marketingowe będą wysyłane tylko wtedy, kiedy udzieliłaś/-eś Twoim Sponsorom na to zgody podczas procesu rejestracji Konsultantki/Konsultanta lub za pośrednictwem swojego konta internetowego na stronie ('Moje Strony'), lub (gdzie to dopuszczalne) miałaś/-eś możliwość rezygnacji. Możesz zrezygnować z otrzymywania bezpośrednich komunikatów marketingowych poprzez: (i) zastosowanie się do instrukcji w samym komunikacie; (ii) zmianę swoich preferencji marketingowych za pośrednictwem swojego konta internetowego na stronie ('Moje Strony'); lub (iii) skontaktowanie się z [Obsługa Klienta w Spółce pod adresem [poczta@oriflame.com]]; lub (iv) skontaktowanie się bezpośrednio ze swoim Sponsorem. Możesz także zrezygnować z jednego z kanałów komunikacji, na który przekazywane są materiały marketingowe tj. środków komunikacji elektronicznej (sms/e-mail/mms) lub połączeń telefonicznych.

   Komu i gdzie będą udostępniane Twoje dane osobowe?
   1. Spółka udostępni Twoje dane osobowe spółce Oriflame Kosmetik Vertriebs GmbH z siedzibą pod adresem Konigstrasse 10c, 70173 Stuttgart, Niemcy, w celu analizy danych na poziomie grupy.
   2. Spółka oraz Twoi Sponsorzy mogą udostępniać Twoje dane osobowe:
    • władzom państwowym i/lub funkcjonariuszom organów ściągania i wymiaru sprawiedliwości, jeśli jest to wymagane do celów wskazanych powyżej, jeśli prawo tak nakazuje lub jeśli jest to wymagane w cel ochrony zasadnych interesów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
    • zewnętrznym dostawcom usług oraz spółkom grupy, które będą przetwarzać te dane w imieniu Spółki lub Twoich Sponsorów w celach wskazanych powyżej. Do takich zewnętrznych dostawców usług należą między innymi kurierzy dostarczający zamówienia (zlokalizowani na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, EOG), ośrodki obsługi klienta (zlokalizowane na terenie EOG), a także dostawcy usług marketingowych (zlokalizowani na terenie EOG) itp.;
    • innym Sponsorom (pamiętaj, że dotyczy to tylko Twojego Sponsora i Sponsorów Twojego Sponsora wyżej w hierarchii Sieci Konsultantek/Konsultantów Urody); oraz

   Jakie pliki cookie będą stosowane na stronie internetowej?

   Strona internetowa używa plików cookie (niewielkie pliki umieszczane na twardym dysku użytkowników strony internetowej), aby odróżnić Cię od innych użytkowników tej strony. Pomaga nam to w zapewnianiu wysokiej jakości doświadczenia użytkownika podczas przeglądania strony, a także umożliwia nam udoskonalanie strony. Stosujemy pliki cookie w celu analizy przepływu informacji; dostosowywania usług, treści i reklam do zainteresowań użytkowników; pomiaru skuteczności działań promocyjnych oraz promocji zaufania i bezpieczeństwa.

   Oferujemy pewne usługi, które są dostępne tylko przy użyciu plików cookie. Co do zasady występują następujące kategorie plików cookie:

   1. Niezbędne pliki cookie

    Niektóre pliki cookie są niezbędne dla działania strony internetowej. Na przykład niektóre pliki umożliwiają nam rozpoznawanie zarejestrowanych użytkowników oraz zapewnienie im dostępu do strony internetowej. Jeśli zarejestrowany użytkownik wyłączy takie pliki cookie, może nie uzyskać dostępu do wszystkich treści na stronie internetowej.

   2. Pliki cookie monitorujące użytkowanie strony

    Inne pliki cookie mogą być stosowane w celu analizy sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkowników oraz monitorowania działania tej strony. Umożliwiają nam zapewnianie wysokiej jakości doświadczenia użytkownika poprzez dostosowanie oferty do użytkownika oraz szybkie rozpoznawanie i naprawianie problemów, jakie mogą wystąpić. Na przykład pliki cookie monitorujące użytkowanie strony mogą być stosowane w celu śledzenia, które strony są najpopularniejsze, oraz ustalania, dlaczego na niektórych stronach pojawiają się komunikaty o wystąpieniu błędów.

   3. Pliki cookie dotyczące funkcji
    Pliki cookie dotyczące funkcji umożliwiają nam zapamiętywanie preferencji użytkownika oraz dostosowywanie strony internetowej/aplikacji w celu oferowania usprawnionych funkcji.
   4. Pliki cookie dotyczące kierowania reklam
    Możemy stosować pliki cookie, aby wyświetlać użytkownikom reklamy, które promują produkty Oriflame odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom tych użytkowników. Nie zezwalamy podmiotom zewnętrznym na reklamowanie ich produktów i usług na naszej stronie internetowej/aplikacji.
    5. Narzędzia Google Analytics
    Stosujemy narzędzia Google Analytics, aby zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych/aplikacji. Oznacza to, że kiedy odwiedzasz naszą stronę lub używasz naszych aplikacji na smartfony, Twoja przeglądarka automatycznie wysyła pewne informacje do Google. Obejmują one na przykład adres internetowy odwiedzanej strony i Twój adres IP. Szczegółowe informacje o tym, jak technologia Google zbiera i przetwarza dane, znajdują się pod tym linkiem https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

    Jeśli nie chcesz, by w Twojej przeglądarce stosowano narzędzia Google Analytics, możesz zainstalować wtyczkę Google Analytics w przeglądarce. Więcej informacji o narzędziach Google Analytics oraz polityce prywatności Google znajduje się tutaj.

    Użytkownicy zawsze mogą odrzucić pliki cookie, jeśli ich przeglądarka to umożliwia, jednak takie odrzucenie może zaburzyć użytkowanie strony internetowej. Szczegółowe informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookie znajdują się tutaj (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

    Więcej informacji o tym, jak firmy używają plików cookie, można znaleźć tutaj (http://www.allaboutcookies.org/).

    Zmiany niniejszej polityki

    Wszelkie zmiany, jakie w przyszłości możemy wprowadzić do tej polityki, będą publikowane na stronie internetowej oraz, w miarę potrzeby, komunikowane użytkownikom e-mailem lub w inny sposób. Zmiany takie będą również dostępne w naszych placówkach.

    Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o wykorzystaniu moich danych osobowych?

    W pełniejszej wersji dokumentu Prywatność – często zadawane pytania [zob. poniżej]znajdują się dodatkowe informacje na temat okresu przechowywania danych, transgranicznego przesyłania danych, dane kontaktowe oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.

___________________________________

ZAŁĄCZNIK – Najczęściej zadawane pytania

 

 1. Jakie prawa mi przysługują w związku z moimi danymi osobowymi?

  Możesz poprosić Spółkę lub Twoich Sponsorów o:
  1. kopię Twoich danych osobowych (w powszechnie stosowanym formacie elektronicznym, jeśli zgłosisz taką prośbę elektronicznie);

 2. poprawienie Twoich danych osobowych (jeśli są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne);

 3. przeniesienie Twoich danych osobowych (tj. przesłanie ich w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywanym przez maszyny formacie do Ciebie lub innego kontrolera danych);
 4. usunięcie Twoich danych osobowych; lub
 5. ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych (tj. ich przetwarzanie zostanie tymczasowo zatrzymane (z wyjątkiem tego, że Twoje dane osobowe nadal będą przechowywane)).

  Masz prawo do sprzeciwu wobec pewnych rodzajów przetwarzania danych na podstawie naszych zasadnych interesów oraz wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego. Ponadto tam, gdzie Spółka i/lub Twoi Sponsorzy poprosili o zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, masz prawo do cofnięcia tej zgody, jak szczegółowiej opisano powyżej.

  Te prawa są ograniczone w pewnych sytuacjach – na przykład gdzie Spółka i/lub Twoi Sponsorzy mogą wykazać, że prawo wymaga od nich przetwarzania Twoich danych osobowych. W pewnych przypadkach może to oznaczać, że mogą zachować Twoje dane mimo cofnięcia Twojej zgody.

  Gdzie Spółka i/lub Twoi Sponsorzy wymagają Twoich danych osobowych w celu spełnienia obowiązków prawnych lub umownych, przekazanie takich danych jest obowiązkowe: jeśli takie dane nie zostaną przekazane, Spółka i/lub Twoi Sponsorzy nie będą mogli zarządzać umową z Tobą lub nie będą mogli spełnić nałożonych na nich obowiązków. Powyżej opisaliśmy, które dane masz obowiązek przekazać, i konsekwencje ich nieprzekazania.

  Spółka i Twoi Sponsorzy mają nadzieję, że uda im się odpowiedzieć na pytania, jakie możesz mieć w odniesieniu do sposobu przetwarzania przez nich Twoich danych osobowych. W razie wątpliwości co do sposobu, w jaki przetwarzają Twoje dane osobowe możesz się skontaktować:

 1. W Spółce: z inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@oriflame.com. Możesz się również z nami skontaktować pod następującym adresem: Orilame Poland Sp.z o.o,02-675 Warszawa, ul. Wołoska22];
 2. Z Twoim Sponsorem: korzystając z danych kontaktowych wskazanych w potwierdzającej wiadomości e-mail, jaką Ci wysyłaliśmy podczas procesu rejestracji Konsultantki/Konsultanta lub danych kontaktowych zawartych w komunikatach otrzymywanych od Sponsora.

  W przypadku zastrzeżeń masz tez prawo zwrócić się ze skargą do organu nadzorującego ochronę danych. Będzie to odpowiedni organ w kraju Twojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca rzekomego nakruszenia RODO.

  2. Jak długo będą przechowywane moje dane?
  Spółka i Twoi Sponsorzy będą przechowywać Twoje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy ze Spółką oraz w dozwolonym zakresie po zakończeniu tego okresu, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszej polityce oraz klauzulach informacyjnych stosowanych przez Oriflame Poland
  Przepisy prawa mogą nakładać na Spółkę i Twoich Sponsorów obowiązek przechowywania pewnych danych osobowych przez określony czas. W innych przypadkach Spółka i Twoi Sponsorzy będą przechowywać dane przez odpowiedni okres po zakończeniu umowy z Tobą w celu zabezpieczenia się przez roszczeniami prawnymi lub zarządzania prowadzoną działalnością.
  Więcej informacji o praktyce przechowywania danych przez Spółkę i Twoich Sponsorów można znaleźć tutaj: http://poland.secure.oriflame.com/files/Praktyka_GDPR.pdf

  3. Dokąd będą wysyłane moje dane?
  Spółka i Twoi Sponsorzy zamierzają przesyłać (w tym przechowywać) Twoje dane osobowe do państw poza Wspólnym Obszarem Gospodarczym („WOG”) (tj. obejmującym wszystkie 27 państw członkowskich UE plus Islandię, Liechtenstein i Norwegię), które mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony jak państwa w ramach EOG. W szczególności do Indii, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Szwajcarii.

  Gdzie ma to miejsce i gdzie przesyłanie danych odbywa się do spółki powiązanej lub dostawcy w państwie, które nie podlega decyzji Komisji Europejskiej o adekwatnej ochronie danych osobowych, dane osobowe są odpowiednio chronione na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (zasada wprowadzona na podstawie art. 46 ust. 2 RODO). W przypadku pytań na temat standardowych klauzul umownych i/lub w razie potrzeby otrzymania ich treści, należy się kontaktować z dyrektorem ochrony danych w Spółce pod adresem privacy@oriflame.com.

 

 

POBIERZ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI (PDF) >>

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 - KLIKNIJ TUTAJ >>

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 - KLIKNIJ TUTAJ>>

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2022 - Cetes Cosmetics KLIKNIJ TUTAJ>>

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 - Cetes Cosmetics KLIKNIJ TUTAJ>>

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 - Cetes Cosmetics KLIKNIJ TUTAJ>>