Przejdź do głównej zawartości Przejdź do menu głównego Przejdź do wyszukiwania

Jakie są odsetki za spóźnioną płatność?

W przypadku niedochowania terminu płatności Klubowicz zobowiązany jest do zapłaty, wraz z należnością główną, odsetek umownych w wysokości 10% w skali roku liczonych za każdy dzień opóźnienia oraz zwrotu kosztów: upomnienia w kwocie 7 PLN i wezwania w kwocie 15 PLN. Datą dokonania płatności jest data uznania wpływu na rachunku bankowym Oriflame Poland.