Siła społeczności

Ludzie, z którymi chcemy dzielić życie, są kluczem do poczucia spełnienia i radości. Dbamy o siebie nawzajem, a łączące nas więzi są silne pomimo różnych trudności i przeszkód. Społeczny aspekt naszego istnienia stanowi niezwykle ważny warunek zdrowego stylu życia. Zwłaszcza teraz, przy ograniczonych możliwościach bezpośrednich spotkań, utrzymywanie kontaktów społecznych stało się jeszcze ważniejsze. Na szczęście, mamy do dyspozycji wiele rozwiązań cyfrowych, które ułatwiają nam pielęgnowanie więzi międzyludzkich. Obecna sytuacja uświadamia nam, że przynależność do grupy jest niezwykle ważna dla dobrego samopoczucia każdego człowieka. Dlaczego? Zbadajmy tę kwestię dokładniej.

Jedną z fundamentalnych wartości Oriflame jest wspólnota - bycie razem. Zaangażowanie w życie społeczności jest istotnym aspektem dobrego samopoczucia; sprzyja zdrowiu.

Przeprowadzono wiele badań populacji, których członkowie czują się związani ze swoją społecznością, angażują się w jej życie i dążą do wspólnego celu. Publikacja McMillana i Chavisa z 1986 roku „Poczucie wspólnoty” stała się w psychologii cenioną i szeroko komentowaną teorią, na którą powołują się liczni badacze. Jej autorzy postawili hipotezę, że poczucie wspólnoty kształtuje się w czterech obszarach: przynależność, wpływ, integracja i więzi emocjonalne. Przynależność do społeczności sprawia, że czujemy się związani z innymi i doceniani, ponieważ wnosimy swój wkład.

Wiele badań analizuje „więzi” i „społeczności” oraz płynące z nich korzyści, od zdrowia fizycznego i psychicznego po wpływ na długość i jakość życia.

Niebieskie Strefy

Regiony świata zwane „Niebieskimi Strefami” to obszary, gdzie ponadprzeciętny odsetek mieszkańców dożywa 100 lat w dobrej kondycji. Osiemdziesięcio- i dziewięćdziesięciolatkowie są aktywni i biorą czynny udział w życiu wspólnoty. Żyją nie tylko dłużej i zdrowiej, ale także… lepiej!

Niebieskie Strefy (zwane także „Strefami Długowieczności”) charakteryzują się kilkoma wspólnymi elementami i cechami stylu życia:

1. Ruch – codzienna aktywność  
2. Poczucie celu – świadomość, że inni nas potrzebują, że wnosimy coś wartościowego 
3. Zachowania zmniejszające stres
4. Kontrolowanie porcji żywności, zasada 80% – najadać się w 80%, spożywać najmniej obfity posiłek wczesnym wieczorem 
5. Dieta głównie roślinna, z niewielką – umiarkowaną ilością żywności pochodzenia zwierzęcego 
6. Wino – umiarkowane, regularne spożycie 
7. Zaangażowanie w sprawy duchowe  
8. Rodzina – bliscy są najważniejsi  
9. Przyjaciele i relacje społeczne  

Ciekawostka:

Zainteresowanie profesora Stiga Steena badaniami dotyczącymi Stref Długowieczności rzyczyniło się do stworzenia koktaili Natural Balance.                                                         

Większość czynników przedstawionych powyżej dotyczy związków i interakcji międzyludzkich, zaangażowania we wspólnotę. Życie w stanie łączności z innymi przynosi nam wiele korzyści, od momentu narodzin do śmierci. Poniżej zamieszczamy wnioski z artykułu zamieszczonego w czasopiśmie „Psychology Today” na temat korzyści zdrowotnych wynikających z poczucia przynależności do wspólnoty:

1. Ludzie z większym wsparciem społecznym zwykle żyją dłużej. 
2. Zaangażowanie społeczne wiąże się z silniejszym układem odpornościowym, szczególnie u osób starszych. 
3. Interakcje z innymi poprawiają samopoczucie i zmniejszają negatywne odczucia. Badania wykazały, że skutecznym sposobem na poprawę nastroju jest aktywne pielęgnowanie więzi społecznych. 
4.  Ostatnio pojawiły się liczne dowody naukowe przemawiające za hipotezą, że kontakty towarzyskie wpływają dobroczynnie na kondycję mózgu.
 
Na dłuższą metę osoby prowadzące aktywne życie towarzyskie rzadziej zapadają na demencję niż osoby odizolowane społecznie. 


Siła społeczności


Zatem poczucie przynależności do wspólnoty, angażowanie się w życie społeczności i pielęgnowanie więzi mają zasadnicze znaczenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Od złagodzenia reakcji na stres przez stymulowanie zdrowia mózgu po wzmocnienie układu odpornościowego - interakcje w ramach wspólnoty pozwalają nam prowadzić bardziej pozytywne, zdrowe i zaangażowane życie.

Podsumowując: przynależność do wspólnoty i pielęgnowanie więzi międzyludzkich przez całe życie wpływają na nas dobroczynnie!

Wellness by Oriflame promuje dbałość o wspólnotę.

Dzieląc się produktami Wellness w ramach naszych społeczności, pomagamy innym osiągnąć i zachować poczucie dobrostanu.

Heather Livingston, M.Sc.
Director of Global Wellness Training
Oriflame
__________________________________________

Bibliografia:

Konferencja „Zdrowi ludzie w zdrowych społecznościach”, Uniwersytet Loma Linda, Kalifornia 2017, Psychology Today, czerwiec 2016 r.

UK. GOV, Zdrowie publiczne, „Wpływ wspólnoty na zdrowie”, luty 2015 r.

McMillan & Chavis, „Poczucie wspólnoty”, 1986